ELearning Novinky Informácie o škole Rozvrhy a suplovanie Kontakt Virtuálna prehliadka školy Prijímacie konanie
 

Navigácia

OTVÁRAME BRÁNY MODERNÉMU VZDELÁVANIU

projekt podporený ESF

Milí študenti, viacerí učitelia pripravujú pre Vás lekcie a testy v elektronickej podobe v rámci projektu: Otvárame brány modernému vzdelávaniu. Pripravené materiály postupne zverejňujeme na tejto stránke. Vaši vyučujúci Vám ich môžu prideliť. V prípade, že máte k niektorým materiálom pripomienky alebo otázky, obráťte sa na vyučujúceho, ktorý učí daný predmet, resp. je autorom príslušného materiálu. Okrem osobného kontaktu môžete na komunikáciu s vyučujúcimi využiť aj priestor školského chatu. Prajeme Vám veľa úspechov v štúdiu.

 

Piatok 20. 4. 2018

smahu počasie
Prijímacie konanie pre štúdium v šk. roku 2018/2019
21. 3. 2018

Pre uchádzačov o štúdium na našej škole sme zverejnili podmienky prijímania žiakov do 1. ročníka osemročného i štvorročného štúdia.

Certifikácia DSD I

V dňoch 13.3.2018 sa 17 žiakov z 2. a 3. ročníkov nášho gymnázia rozhodlo otestovať svoje vedomosti z nemčiny v rámci písomnej časti Nemeckého jazykového diplomu DSD I /A2/B1/. Následne absolvovali 20.3.2018 ústnu časť skúšky DSD 1.Táto "mündliche Kommunikation" pozostávala z troch častí: rozhovor žiaka s dvojčlennou skúšobnou komisiou na základné konverzačné témy, prezentácia žiaka na vybranú tému – monológ a záverom diskusia žiaka s komisiou na tému prezentácie. O celkovom výsledku skúšky budú žiaci informovaní až po ukončení centrálneho hodnotenia písomnej časti v Nemecku koncom školského roka. Nám všetkým zostáva len dúfať, že vynaložené úsilie bude korunované úspešnými záverečnými výsledkami študentov.

Súťaž Matematický klokan
19. 3. 2018

V pondelok v spolupráci s neziskovou organizáciou Talentída pripravíme pre žiakov našej školy matematickú súťaž plnú netradičných úloh, v ktorej víťazí snaha, vytrvalosť a v neposlednom rade logické myslenie. Tento rok sa na našej škole zúčastní súťaže vyše 150 žiakov, všetkým držíme palce! :-)

Matematický klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž a v tomto roku už beží jej 21. ročník.

Majstrovstvá školy v stolnom tenise

V dňoch 3. 4. - 10. 4. 2018 sa na našej škole uskutočnia majstrovstvá školy v stolnom tenise. Podrobnosti sú uvedené v prílohe.

Majstrovstva_skoly_v_stolnom_tenise.docx


partner partner partner partner partner partner partner