ELearning Novinky Informácie o škole Rozvrhy a suplovanie Kontakt Virtuálna prehliadka školy Prijímacie konanie
 

Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Ing. Norbert Kyndl Ky Rozvrh
Riaditeľ
 
 
Mgr. Ivor Dian Di Rozvrh
Zástupca
 
 
PhDr. Natália Zajačeková Za Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
PhDr. Katarína Bartalová Ba Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Foto Mgr. Jana Bartkovjaková Bt Rozvrh
Triedna učiteľka: Oktáva
 
 
Mgr. Barbora Belobradová Bl Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Príma B
 
 
Ing. Etela Benková Bk Rozvrh
Učiteľka
Foto PaedDr. Ivan Bezák Be Rozvrh
Triedny učiteľ: Septima A
 
 
Frank Bloch Učiteľ
 
 
Mgr. Lenka Čederlová Ce Rozvrh
Triedna učiteľka: Kvinta A
 
 
RNDr. Emília Čechvalová Cv Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
 
 
Mgr. Jozef Čisár Cs Rozvrh
Učiteľ
Foto PaedDr. Adriána Dudová Dd Rozvrh
Triedna učiteľka: Sexta B
 
 
Mgr. Ľubica Dulová Du Rozvrh
Triedna učiteľka: Tercia B
 
 
PaedDr. Oľga Fieberová Fi Rozvrh
Triedna učiteľka: Sekunda A
 
 
Mgr. Eva Gaálová Ga Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Sexta B
 
 
Mgr. Lívia Horehájová Ho Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Tercia A
 
 
PaedDr. Viera Chlebinová Chl Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing.arch. Igor Jágerský Jg Rozvrh
Učiteľ
 
 
RNDr. Viera Klaudinyová, PhD. Kd Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.B
Zástupca v triede: Tercia B
 
 
Mgr. Zuzana Koprivová Ko Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Kvarta A
 
 
PaedDr. Natália Kováčová Kv Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.A
Zástupca v triede: Príma A
 
 
Mgr. Darina Lešková Le Rozvrh
Triedna učiteľka: Príma A
 
 
PaedDr. Andrea Letková Lt Rozvrh
Triedna učiteľka: Príma B
 
 
Mgr. Jana Lichtmanová Li Rozvrh
Triedna učiteľka: Tercia A
 
 
Mgr. Barbora Matuškova Ma Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Marcel Michalovič Mi Rozvrh
Triedny učiteľ: III.A
 
 
Mgr. Zuzana Michalovičová Mz Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
 
 
Mgr. Miroslava Miklošová Ml Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Sekunda B
 
 
Mgr. Marta Mikušovičová Mk Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
 
 
Mgr. Danica Mjartanová Mj Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Septima B
 
 
Mgr. Barbora Nádler Na Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Kvinta B
 
 
Mgr. Veronika Olléová Ol Rozvrh
Triedna učiteľka: Kvarta B
 
 
Mgr. Miriam Olšová Os Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
 
 
Mgr. Michal Pančík Pa Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: II.A
Zástupca v triede: Sexta A
 
 
Mgr. Alexandra Pečimonová Pe Rozvrh
Triedna učiteľka: Kvinta B
 
 
Mgr. Daniela Petríková Pt Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Septima A
 
 
Mgr. Miroslav Pipíška Pp Rozvrh
Triedny učiteľ: Sekunda B
 
 
Ing. Daniela Poórová Pr Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.A
Zástupca v triede: Sekunda A
 
 
Ing. Matej Repčok Re Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Barbora Rogasiková Grossmannová Ro Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Kvarta B
 
 
Mgr. Katarína Sedmáková Sd Rozvrh
Triedna učiteľka: Septima B
 
 
Mgr. Bohumila Senderáková Se Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Ľubica Silvanová Si Rozvrh
Triedna učiteľka: Sexta A
 
 
PaedDr. Mária Slavíčková, PhD. Sl Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Miroslava Snidová Sn Učiteľka
Foto Mgr. Alena Šištíková Ss Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Patrik Špak Sp Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: Kvinta A
 
 
Mgr. Miroslav Štefanov Sf Rozvrh
Učiteľ
Foto RNDr. Mária Tisovská Ti Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.A
Zástupca v triede: III.B
 
 
Mgr. Elena Verešová Ve Rozvrh
Triedna učiteľka: Kvarta A
 
 
PaedDr. Zora Zarevúcka Zr Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Oktáva

© aScAgenda 2018.0.1104 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.05.2018