eLearning Novinky Informácie o škole Rozvrhy a suplovanie Kontakt Virtuálna prehliadka školy
 

Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Ing. Norbert Kyndl Rozvrh
Riaditeľ
 
 
Mgr. Ivor Dian Rozvrh
Zástupca
 
 
PhDr. Natália Zajačeková Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
PhDr. Katarína Bartalová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
Mgr. Jana Bartkovjaková Rozvrh
Triedna učiteľka: Sexta
 
 
Ing. Etela Benková Rozvrh
Učiteľka
PaedDr. Ivan Bezák Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: IV.B
Zástupca v triede: Kvinta A
 
 
Mgr. Lenka Čederlová Rozvrh
Triedna učiteľka: Septima
 
 
RNDr. Emília Čechvalová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.A
Zástupca v triede: Sexta
 
 
Mgr. Jozef Čisár Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Ivona Demčáková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Eva Drozdová Rozvrh
Triedna učiteľka: Tercia A
PaedDr. Adriána Dudová Rozvrh
Triedna učiteľka: Kvarta B
 
 
Mgr. Ľubica Dulová Rozvrh
Triedna učiteľka: Príma B
 
 
PaedDr. Oľga Fieberová Rozvrh
Triedna učiteľka: Kvarta A
 
 
Mgr. Eva Gaálová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Kvarta B
 
 
Mgr. Milan Grossmann Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Monika Gurská Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.B
 
 
Ing.arch. Igor Jágerský Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Bibiana Jančiová Učiteľka
 
 
RNDr. Viera Klaudinyová, PhD. Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
 
 
Mgr. Zuzana Koprivová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Oktáva B
 
 
Mgr. Danica Korábová Rozvrh
Učiteľka
 
 
bc. Darina Lešková Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Andrea Letková Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
 
 
Mgr. Jana Lichtmanová Rozvrh
Triedna učiteľka: Príma A
 
 
Mgr. Marcel Michalovič Rozvrh
Triedny učiteľ: I.A
 
 
Mgr. Zuzana Michalovičová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Kvarta A
Zástupca v triede: Príma B
 
 
Mgr. Marta Mikušovičová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
 
 
Mgr. Lucia Náčinová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Sekunda A
Mgr. Juliana Navrátilová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
 
 
Mgr. Veronika Olléová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Miriam Olšová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
 
 
Mgr. Barbora Ostertágová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Oktáva A
 
 
Mgr. Michal Pančík Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: Príma A
 
 
Mgr. Alexandra Pečimonová Rozvrh
Triedna učiteľka: Tercia B
Zástupca v triede: Kvinta B
 
 
Mgr. Daniela Petríková Rozvrh
Triedna učiteľka: Kvinta A
 
 
Mgr. Miroslav Pipíška Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: III.A
 
 
Ing. Daniela Poórová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.B
Zástupca v triede: Tercia B
 
 
Ing. Matej Repčok Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Katarína Sedmáková Rozvrh
Triedna učiteľka: Kvinta B
 
 
Mgr. Ľubica Silvanová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
 
 
PaedDr. Mária Slavíčková, PhD. Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Miroslava Snidová Rozvrh
Triedna učiteľka: Oktáva B
Mgr. Alena Šištíková Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.B
Zástupca v triede: Sekunda B
 
 
Mgr. Miroslav Štefanov Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Eva Šuchterová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.A
Zástupca v triede: Tercia A
RNDr. Mária Tisovská Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.A
Zástupca v triede: Septima
 
 
Mgr. Martin Valach Rozvrh
Triedny učiteľ: Sekunda B
 
 
Mgr. Elena Verešová Rozvrh
Triedna učiteľka: Sekunda A
 
 
PaedDr. Zora Zarevúcka Rozvrh
Triedna učiteľka: Oktáva A

© aScAgenda 2016.0.976 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.05.2016