eLearning Novinky Informácie o škole Rozvrhy a suplovanie Kontakt Virtuálna prehliadka školy
 

Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ
 
 
Mgr. Ivor Dian Zástupca
 
 
PhDr. Natália Zajačeková Zástupkyňa
 
 
Mgr. Jana Andrašková Triedna učiteľka: Tercia B
 
 
PhDr. Katarína Bartalová Triedna učiteľka: IV.A
Mgr. Jana Bartkovjaková Triedna učiteľka: Sexta
 
 
Ing. Etela Benková Učiteľka
PaedDr. Ivan Bezák Učiteľ
Zástupca v triede: Tercia A
 
 
Mgr. Lenka Čederlová Triedna učiteľka: Septima
 
 
RNDr. Emília Čechvalová Učiteľka
Zástupca v triede: Sexta
 
 
Mgr. Jozef Čisár Učiteľ
 
 
Mgr. Ivona Demčáková Učiteľka
 
 
Mgr. Eva Drozdová Triedna učiteľka: Tercia A
Mgr. Adriána Dudová Triedna učiteľka: Kvarta B
 
 
Mgr. Ľubica Dulová Triedna učiteľka: Príma B
 
 
PaedDr. Oľga Fieberová Triedna učiteľka: Kvarta A
 
 
Mgr. Eva Gaálová Učiteľka
Zástupca v triede: IV.A
Zástupca v triede: IV.B
 
 
Mgr. Monika Gurská Učiteľka
Zástupca v triede: Sekunda A
 
 
Ing.arch.Igor Jágerský Učiteľ
 
 
Mgr. Bibiana Jančiová Učiteľka
 
 
RNDr. Viera Klaudinyová, PhD. Triedna učiteľka: III.B
 
 
Mgr. Zuzana Koprivová Učiteľka
 
 
PaedDr. Andrea Letková Triedna učiteľka: III.A
 
 
Mgr. Jana Lichtmanová Triedna učiteľka: Príma A
 
 
Mgr. Marcel Michalovič Triedny učiteľ: I.A
 
 
Mgr. Zuzana Michalovičová Učiteľka
Zástupca v triede: Kvarta A
 
 
Mgr. Marta Mikušovičová Triedna učiteľka: II.A
 
 
Mgr. Lucia Náčinová Učiteľka
Mgr. Juliana Navrátilová Triedna učiteľka: I.B
Zástupca v triede: III.B
 
 
Mgr. Veronika Olléová Učiteľka
 
 
Mgr. Miriam Olšová Triedna učiteľka: II.B
 
 
Mgr. Barbora Ostertágová Učiteľka
 
 
Mgr. Michal Pančík Učiteľ
 
 
Mgr. Alexandra Pečimonová Učiteľka
Zástupca v triede: II.A
 
 
Mgr. Daniela Petríková Triedna učiteľka: Kvinta A
Zástupca v triede: Oktáva A
Zástupca v triede: Tercia B
 
 
Mgr. Miroslav Pipíška Učiteľ
 
 
Ing. Daniela Poórová Učiteľka
Zástupca v triede: Septima
 
 
Mgr. Katarína Sedmáková Triedna učiteľka: Kvinta B
 
 
Mgr. Ľubica Silvanová Triedna učiteľka: IV.B
 
 
PaedDr. Mária Slavíčková, PhD. Učiteľka
Zástupca v triede: Oktáva B
 
 
Mgr. Miroslava Snidová Triedna učiteľka: Oktáva B
Mgr. Alena Šištíková Učiteľka
Zástupca v triede: Sekunda B
 
 
Mgr. Miroslav Štefanov Učiteľ
 
 
Mgr. Eva Šuchterová Učiteľka
RNDr. Mária Tisovská Učiteľka
 
 
Mgr. Martin Valach Triedny učiteľ: Sekunda B
 
 
Mgr. Elena Verešová Triedna učiteľka: Sekunda A
 
 
PaedDr. Zora Zarevúcka Triedna učiteľka: Oktáva A

© aScAgenda 2016.0.935 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.08.2015