eLearning Novinky Informácie o škole Rozvrhy a suplovanie Kontakt Virtuálna prehliadka školy
 

Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ
 
 
Mgr. Ivor Dian Zástupca
 
 
PhDr. Natália Zajačeková Zástupkyňa
 
 
Mgr. Jana Andrašková Triedna učiteľka: Sekunda B
 
 
Mgr. Zuzana Barančoková Učiteľka
 
 
PhDr. Katarína Bartalová Triedna učiteľka: III.A
Mgr. Jana Bartkovjaková Učiteľka
 
 
Ing. Etela Benková Učiteľka
PaedDr. Ivan Bezák Učiteľ
 
 
Mgr. Lenka Čederlová Triedna učiteľka: Sexta
Mgr. Vladimír Čechovič Učiteľ
 
 
RNDr. Emília Čechvalová Učiteľka
Mgr. Adriána Dudová Učiteľka
 
 
Mgr. Ľubica Dulová Triedna učiteľka: Kvarta B
 
 
PaedDr. Oľga Fieberová Triedna učiteľka: Tercia A
 
 
Mgr. Mária Figurová Učiteľka
 
 
Mgr. Eva Gaálová Učiteľka
 
 
Mgr. Silvia Hodosiová Učiteľka
Mgr. Klára Hudecová Triedna učiteľka: Sekunda A
 
 
Ing. Igor Jágerský Učiteľ
 
 
Mgr. Bibiana Jančiová Triedna učiteľka: IV.A
 
 
RNDr. Viera Klaudinyová, PhD. Triedna učiteľka: II.B
 
 
Mgr. Zuzana Koprivová Učiteľka
 
 
PaedDr. Andrea Letková Triedna učiteľka: II.A
 
 
Mgr. Marcel Michalovič Učiteľ
 
 
Mgr. Zuzana Michalovičová Učiteľka
 
 
Mgr. Marta Mikušovičová Učiteľka
 
 
Mgr. Miroslava Milčová Triedna učiteľka: Tercia B
Mgr. Juliana Navrátilová Učiteľka
 
 
Mgr. Miriam Olšová Triedna učiteľka: IV.B
 
 
Mgr. Daniela Petríková Učiteľka
 
 
Ing. Daniela Poórová Učiteľka
 
 
Mgr. Zdeno Pospíšil Učiteľ
 
 
Mgr. Magdaléna Rakovská Učiteľka
 
 
Christoph Reichardt Učiteľ
 
 
Mgr. Ľubica Silvanová Triedna učiteľka: III.B
 
 
Mgr. Miroslava Snidová Triedna učiteľka: Septima B
Ing. Ondrej Székely Učiteľ
Mgr. Alena Šištíková Učiteľka
 
 
Mgr. Miroslav Štefanov Učiteľ
 
 
Mgr. Eva Šuchterová Triedna učiteľka: Kvarta A
 
 
Mgr. Martin Valach Učiteľ
 
 
Mgr. Elena Verešová Učiteľka
 
 
PaedDr. Zora Zarevúcka Triedna učiteľka: Septima A

© aScAgenda 2015.0.876 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.07.2014

Voľné miesta na našej škole