ELearning Novinky Informácie o škole Rozvrhy a suplovanie Kontakt Virtuálna prehliadka školy Prijímacie konanie
 

Navigácia

 

 

ENVIRONMENTÁLNY AUDIT
OBSTARÁVANIE, HOSPODÁRENIE A STRAVOVANIE
               
               
Povinné indikátory Jesenný (vstupný) audit ku dňu: Jarný (monitorovací) audit ku dňu:  Záverečný (hodnotiaci) audit ku dňu: Pozn.
  XI.10 III.10  
Je vypracovaný zoznam kategórií nakupovaných výrobkov (kancelárske potreby, spotrebiče, potraviny, čistiace prostriedky a pod.), informácia o dodávateľovi (lokálny, slovenský, zahraničný, certifikovaný), charakteristika materiálu (vrátane druhu a množstva obalov), produktu a účel jeho použitia, pomer druhov s environmentálnymi certifikátmi : bez certifikátov? Áno alebo nie? nie nie    
Pomocná tabuľka Zob1              
Kategórie obstarávaných tovarov koľko % z ks (resp. porovnateľných jednotiek) nakupovaného tovaru pochádza priamo od výrobcu koľko % z ks (resp. porovnateľných jednotiek) nakupovaného tovaru bolo vyrobených v regióne/na Slovensku koľko % z ks (resp. porovnateľných jednotiek) nakupovaného tovaru bolo s environmentálnym certifikátom
kancelárske potreby 40% 100% 60%
potraviny pre školskú kuchyňu v osobnom vlastníctve    
potraviny pre školské podujatia 100% 100% 20%
čistiace prostriedky 100% 100% 80%
spotrebiče      
pomôcky      
iné: ..................................................................      
iné: ..................................................................      
Pomocná tabuľka Zob2              
Vynaložené finančné náklady spolu za obstarávané tovary v € za všetky nákupy / v € za nákupy tovarov s environmentálnym certifikátom
 za sledované obdobie 9/2008 - 6/2009: 4 260    /    2756
 za sledované obdobie 9/2009 - 6/2010: 5 975       /    3 670
 za sledované obdobie 9/2010 - 6/2011:  
               
Pomocná tabuľka Zob3              
POMOCNÉ INDIKÁTORY Jesenný (vstupný) audit ku dňu: Jarný (monitor.) audit ku dňu: Záverečný (hodnotiaci) audit ku dňu:
ZELENÉ OBSTARÁVANIE XI.10 III.10  
Existuje vnútorný školský predpis + zaužívaná prax uprednostňovania nákupov tovaru... áno áno  
... z miestnych zdrojov (lokálna výroba, slovenská produkcia)? Áno alebo nie? áno áno  
... s environmentálnym certifikátom (EVP, BIO, FSC a p. - viď vysvetlivky)? Áno alebo nie? áno áno  
... od miestnych výrobcov (čo najbližšie k zdroju) a obchodníkov (slovenské firmy)? Áno alebo nie? áno áno  
... vo veľkoobjemových ekonomických baleniach, príp. bez obalov? Áno alebo nie? áno áno  
       
Nakupuje škola do školskej jedálne biopotraviny (ovocie, zelenina, pečivo, mäso a pod.)? Áno alebo nie? áno áno  
Nakupuje škola do školského bufetu biopotraviny? Áno alebo nie? áno áno  
Majú strávníci v školskej jedálni každodenne možnosť výberu aj vegetariánskej stravy? Áno alebo nie? áno áno  
Nenachádzajú sa na pôde školy automaty akéhokoľvek druhu? Áno alebo nie? Ak áno, napíšte aké: ........................... nie nie  
Odmieta škola otvorene podporu a realizáciu spotrebiteľských súťaží? Áno alebo nie? áno áno  
Uprednostňuje škola pri údržbe, opravách a rekonštrukciách prírodné materiály (drevo, sklo, prírodné linoleum,...) a certifikované výrobky (EVP, FSC ap.), nepoškodzujúce životné prostredie? Áno alebo nie? áno áno  
Používajú sa v záhrade a pri starostlivosti o interiérovú zeleň iba organické a prírodné hnojivá a biologická ochrana rastlín (tj. žiadne syntetické pesticídy)? Áno alebo nie? áno áno  
Existuje vnútorný školský predpis + zaužívaná prax na minimalizáciu potreby upratovania a pre environmentálne čistenie školských budov a areálu školy ... nie nie  
... inštalácia roštov, rohoží pred vstupmi do školských budov? Áno alebo nie? áno áno  
... zákaz nosenia topánok s čiernou podrážkou? Áno alebo nie? nie nie  
... povinné prezúvanie? Áno alebo nie? áno áno  
... používanie prírode priateľskejších certifikovaných čistiacich prostriedkov? Áno alebo nie? áno áno  
... zaškolený upratovací personál v oblasti environmentálneho čistenia? Áno alebo nie? áno áno  
... používanie prípravkov s obsahomchlóru a bielidiel iba v nevyhnutných prípadoch vyžadovaných hygienickými predpismi? Áno alebo nie? áno áno  
       
Ďalšie identifikované indikátory: