ELearning Novinky Informácie o škole Rozvrhy a suplovanie Kontakt Virtuálna prehliadka školy Prijímacie konanie
 

Navigácia

 

TOP 10 GLN     


 

zdravá škola

 

úspešnosť žiakov pri prijímacích skúškach z matematiky na VŠ

 

efektívna vzájomná komunikácia

 

medzinárodné projekty, vysoká úroveň vzdelávania v cudzích jazykoch

nadštandardné vybavenie výpočtovou technikou

 

snaha o vytváranie dobrých vzťahov

 

starostlivosť o životné prostredie

 

predlekárska prvá pomoc a onkologická výchova

podpora talentov a rozvoj umeleckých schopností

športom ku zdraviu ( alebo trvalej invalidite?)