ELearning Novinky Informácie o škole Rozvrhy a suplovanie Kontakt Virtuálna prehliadka školy Prijímacie konanie
 

Navigácia

 

Vážení  priatelia školy, pomôžte aj Vy

nasmerovať 2% daní na naše partnerské

Občianske združenie IMA

 

dovoľte  poďakovať sa Vám aj touto cestou za Vašu doterajšiu všestrannú podporu našej školy a jej aktivít. I vďaka Vášmu ústretovému postoju sa nám – Gymnáziu L.Novomeského na Tomášikovej ulici v Bratislave stále darí pripravovať pre našich žiakov kvalitné podmienky a prostredie na vzdelávanie, záujmovú činnosť a úspešnú prípravu do života. 

Vedenie školy, Rodičovská rada a správna rada OZ IMA  neustále hľadajú možnosti pomoci škole. 

Zákon o daniach z príjmov umožňuje občanom Slovenskej republiky i v tomto roku rozhodnúť o 2 %  zo zaplatenej dane na verejnoprospešný účel.

      Medzi tými, ktorí splnili všetky podmienky prijímateľa dvoch percent dane, je i Občianske združenie IMA -   partner všetkých študentských aktivít Gymnázia L.Novomeského na Tomášikovej ulici. v Bratislave

Občianske združenie

Ideálna mládežnícka aktivita,

IČO:  30778221,

 sídlo: Račianska 66, Bratislava 831 02

 

Pomoc touto formou by sme privítali i od priateľov školy z okruhu Vašich známych, rodinných príslušníkov alebo vo Vašom zamestnaní. 

Za porozumenie, v mene žiakov i učiteľov Gymnázia L.Novomeského na Tomášikovej ulici v Bratislave, veľmi pekne ďakujeme a veríme, že sa rozhodnete správne a pomôžete našej škole.

Norbert Kyndl