ELearning Novinky Informácie o škole Rozvrhy a suplovanie Kontakt Virtuálna prehliadka školy Prijímacie konanie
 

Navigácia

Preukazy

Študentský preukaz

Študentský preukaz žiakov GLN

 

Aktuálna informácia pre žiakov, ktori už žiacky preukaz GLN majú:

 

Tento preukaz je možné si už od 25. 8. 2009 aktivovať na našom terminali vo vstupnej hale v budove našej školy a následne bude aktualizovaná možnosť zakúpenia "električeniek a pod.". Aktivovanie znamená len prísť do školy a priložiť svoj preukaz k terminálu a tým sa aktualizuje preukaz pre nový školský rok.
Licenciu CKM bude možné  aktualizovať prolongačnou známkou, ktorú bude potrebné uhradiť prvý týždeň v septembri triednemu  učiteľovi vo výške 10 Eur

 

Aktuálna informacie o študentskom preukaze pre nových žiakov a tých, ktori preukaz ešte nemajú:

 

Tento preukaz je možné si už teraz zaplatiť / 19 Eur/ a tým aj objednať u tajomníčky školy. Preukaz bude možné zaplatiť aj prvý  deň v škole t.j. 2. 9. 2009. Potrebné fotografie si pripravte, nemusíte ich nosiť do školy. Držitelia preukazu si budú vlepovať do preukazov fotografie sami / dostanú pri prevzatí preukazu inštruktáž/ . Preukazy dostanete začiatkom septembra.

 

Základná informácia o preukaze študenta Gymnázia L. Novomeského v Bratislave.

 

Preukaz študenta GLN v zmysle rozvoja informovanosti a vzdelávania mladých ľudí je vyhotovený na základe „Zmluvy o spolupráci s Združením CKM SYTS“ a „ Verejnej kúpnej zmluvy s EMtest – SK s.r.o“ .

              Predmetom zmlúv je dodávka bezkontaktných čipových kariet typu Mifare Štandard CARD IC MF1 IC S70, formát karty podľa normy ISO 7816 s pamäťou s možnosťou zápisu pre automatizovaný identifikačný modulový systém kupujúceho. Karty budú slúžiť ako

preukaz študenta GLN

a umožnia nezávislú implementáciu subsystémov v rôznych oblastiach s použitím jednej bezkontaktnej čipovej karty. Preukaz študentov študujúcich dennou formou štúdia (ďalej len „denní študenti“) je zároveň použiteľný v systéme EMBASE ako priamo nárokovateľný doklad na uplatnenie príslušných tarifných zliav a uľahčia a sprístupnia rôzne formy mobility.

 

Okamžite po prevzatí bude možné kartu ako preukaz študenta GLN použiť:

 

1.      ako potvrdenie o návšteve školy,

2.     ako vstup do budovy školy a odchod zo školy,

3.     pri objednávaní obedov v školskej jedálni a výbere druhu jedla,

4.     na kopírovanie vo vestibule školy gymnázia na Tomášikovej ulici,

5.     ako medzinárodný študentský preukaz ISIC na Slovensku,

6.     ako medzinárodný identifikačný preukaz ISIC/EURO<26,

7.     nárok na zľavu na letenky, poistenie, vleky a jazykové pobyty / viď www.euro26.sk/,

8.     nárok na množstvo ďalších zliav na ubytovanie, zábavu a pod. / viď www.euro26.sk/,

9.     ako „električenku“ po zaregistrovaní na Dopravnom podniku,

10.   na zaregistrovanie sa v mnohých knižniciach,

11.    na uplatnenie študentskej zľavy na železnici,

12.   ako preukaz na prepravu v prímestských autobusoch / ak majú čítacie zariadenia /,

13.   prípadne aj ako elektronická peňaženka /platené služby/ a prístup k IT,

14.   prístup k informačnému sprievodcu CKM a časopisu BIG NEWS

Rozmery fotografie: 28 mm x 35 mm (vloží si držiteľ sám/

 

Cena preukazu:

Cena preukazu žiaka ISIC/EURO<26 je 19,00 € a skladá sa z viacerých častí, pričom poplatok za licenciu ISIC a EURO<26 a taktiež členstvo v CKM SYTS je 10 €.  Druhú časť sumy tvorí cena za čipovú kartu ako takú (jej cena je vyššia ako obyčajná plastová karta), jej potlač, personalizácia čipu tak, aby mohol byť používaný na všetky interné a externé funkcie. Preukaz ISIC/EURO<26 si zakupujete iba raz a platí počas celého štúdia. Licencie ISIC a EURO<26 je potrebné si zaplatiť (10,- €) a obnoviť vždy na začiatku školského roka.

 

Platnosť preukazu:

Licencie ISIC a EURO<26 sú platné počas školského roka vždy od 1.9. (začiatku daného školského roka) do 30.9. nasledujúceho kalendárneho roka. V tom nasledujúcom školskom roku má žiak možnosť si predĺžiť jeho platnosť prolongačnou známkou ISIC/EURO<26. Známku si zakúpi priamo v škole. Obnovenie platnosti licencií je dobrovoľné. Postupne sa prechádza na elektronickú kontrolu platnosti preukazu. Iba na platný preukaz je možné získať zľavy. Pri cestovaní vlakom sa kontroluje aj vizuálna platnosť (či je aktuálnu prolongačná známka).

Doporučujem všetkým žiakom školy zabezpečiť si preukaz študenta GLN, lebo v priebehu školského roka by sa mali využiť k stravnému systému, vstupu do budovy školy a internet klubu a i pripravovaného knižnému systému na GLN.

                                                                       

                                                                                                            Ing. Norbert Kyndl

                                                                                                            riaditeľ školy