ELearning Novinky Informácie o škole Rozvrhy a suplovanie Kontakt Virtuálna prehliadka školy Prijímacie konanie
 

Navigácia

GYMNÁZIUM   Ladislava   Novomeského Tomášikova 2, 827 29  Bratislava

 

CENNÍK

1.

Prenájom telocvične (rozmery: 32m x 12m)

0,092 €/m2/h 

35 €/h

2.

Prenájom bazéna (rozmery: 25m x 6m) do 12 osôb 

0,25 €/m2/h

38 €/h

3.

Prenájom bazéna (rozmery: 25m x 6m) nad 12 osôb (max. 24 osôb )

0,28 €/m2/h

42 €/h

4.

Prenájom ihriska (rozmery: 42m x 80m)  (bez šatne)

0,003 €/m2/h

10 €/h

5.

Prenájom ihriska (rozmery: 42m x 80m) so šatňou

0,006 €/m2/h

20 €/h

6.

Prenájom ihriska (rozmery: 42m x 80m) na firemné podujatia (služba , energie)

0,014 €/m2/h

45 €/h

7.

Prenájom multifunkčného ihriska s umelým povrchom (rozmery: 42m x 24m)  (bez šatne)

0,006 €/m2/h

6 €/h

8.

Prenájom učebne (rozmery: 9m x 6m)

0,24 €/m2/h

13 €/h

9.

Prenájom šatní (rozmery: 6m x 5m)

0,27 €/m2/h

8 €/h

10.

Aula (rozmery: 30m x 20m)

0,058 €/m2/h

35 €/h

11.

Aula (rozmery: 30m x 20m) s technikou

0,067 €/m2/h

40 €/h

 

Cenník je platný od 1. 9. 2017

 

1. Cena za používanie prenajatých priestorov je určená v zmysle § 33 zákona č. 222/2004 o DPH v znení zmien a doplnkov od dane oslobodená. Nie sme platcami DPH.

2. Ceny podliehajú každoročnej valorizácii.

3. Týmto cenníkom stráca platnosť cenník zo dňa  1. 9. 2016.

 

 

Vypracoval: Mgr. Miroslav  Štefanov

                         zástupca riaditeľa

 

Schválil:       Ing. Norbert Kyndl

                               riaditeľ