ELearning Novinky Informácie o škole Rozvrhy a suplovanie Kontakt Virtuálna prehliadka školy Prijímacie konanie
 

Navigácia

    

Gymnázium Ladislava Novomeského

                                                 Tomášikova 2, Bratislava

Vás pozýva na    

Elektronický  /virtuálny/

DEŇ  OTVORENÝCH  DVERÍ   

Máte možnosť:

 

 • oboznámiť sa s podmienkami prijatia na štúdium
 • pozrieť si  cez našu fotogalériu budovu,  aulu, niektoré učebne, telocvičňu, plaváreň, jedáleň
 • pozrieť si prezentáciu o škole, informácie o úspechoch v súťažiach, projektoch a krúžkoch
 • získať do 24 hodín odpovede na všetky otázky, ohľadom štúdia u nás a prijímacích skúšok. Otázky môžete napísať mailom priamo na adresu riaditeľa školy: norbert.kyndl@gln.sk

Sme gymnázium s:

 • 8-ročnou formou štúdia
 • 4 -ročnou formou štúdia
 • multimediálnymi priestormi
 • vlastnou plavárňou
 • možnosťou e-learningovej výuky
 • možnosťou získať jazykový certifikát DSD II
 • viac ako 98% úspešnosťou prijatia na vysoké školy 

V rámci školského vzdelávacieho programu vyučujeme u nás tieto vlastné predmety:

 • Spoločenská výchova – s možnosťou absolvovať tanečný kurz – Svetový tanečný program
 • Plávanie – s možnosťou získať preukaz plaveckého záchranara
 • Zdravotná výchova – s možnosťou absolvovať kurz prvej pomoci