ELearning Novinky Informácie o škole Rozvrhy a suplovanie Kontakt Virtuálna prehliadka školy Prijímacie konanie
 

Navigácia

ESF

Aktivity v rámci projektu

Návšteva Viedne

Dňa 22. 11. 2009 sa uskutočnila zahraničná pracovná cesta 10 učiteľov zapojených do projektu Otvárame brány modernému vzdelávaniu.
Miestom zahraničnej pracovnej cesty bola partnerská škola – Bundesoberstufenrealgymnasium na Polgerstrasse 24 vo Viedni. Náplňou pracovného pobytu vo Viedni bolo prehĺbenie nadobudnutých poznatkov a skúseností s využitím e-learningu pri vyučovaní, naši učitelia sa zúčastnili na príslušných vyučovacích hodinách, na ktorých sa využíva e-learning na vyučovaní. Po návšteve jednotlivých vyučovacích hodín prebehla výmena skúseností s rakúskymi kolegami o aplikácii  e-learningových metód na príslušných predmetoch.

 Výsledkom pracovnej cesty je získanie nových poznatkov, skúseností a možností pri uplatňovaní e-learningu, získanie odborných a metodických zdrojov pri tejto forme vyučovania.