• GLN je školou s dlhoročnou tradíciou. Našou snahou už roky zostávať budovať udržať si dobré meno v povedomí bratislavskej verejnosti. Škola od jej vzniku v roku 1964 vychovala stovky úspešných odborníkov - lekárov, farmaceutov, prírodovedcov, inžinierov, učiteľov, ale aj spisovateľov, novinárov, hercov, športovcov, spevákov...
   • Naša škola je dobre situovaná. V budove sa nachádzajú svetlé a priestranné triedy. Priestory respíria oživuje množstvo zelene. Praktické cvičenia v prírodovedných predmetoch sa vyučujú v špeciálne vybavených odborných učebniach, cudzie jazyky v jazykovom laboratóriu. Reprezentatívne priestory pre kultúrne podujatia poskytuje aula; pre šport športový areál s atletickou dráhou, tenisovými kurtami, krytým bazénom a telocvičňou.
    • Októbrový zber papiera
     • Októbrový zber papiera

      Aj v tomto šk. roku sa uskutočnil na GLN v rámci environmentálnej súťaže zber starého papiera. Je to už taká tradícia urobiť si doma poriadok s papierom, ktorý sa nám nazbiera za celý rok v dome, pivnici či garáži. Vždy sa ho nájde dostatok, aby naplnil 40 kontajnerov a nachvíľu sa zaplnil školský dvor množstvom žiakov, rodičov, ale i učiteľov. Je to akcia, kde si môžeme uvedomiť na čo všetko míňame drahocenný papier a tiež, že za každým našim pokrčeným a vyhodeným papierom sa skrýva vyrúbaný strom. Je isté, že nezachránime všetky lesy na svete, ale určite pomôžeme zopár stromom tým, že papier nájde svoje opätovné použitie. Spomeňte si na to, keď budete čítať svoje obľúbené noviny!

     • Cesta k Lacovi Novomeskému

      záznam z workshopu pripravil Hugo Ulbricht z Kvarty - ďakujeme :-)

      Tretí november sa zapíše do kroniky Tomášičky ako deň, kedy sa meno Laco Novomeský skloňovalo medzi žiakmi hádam najčastejšie od jej založenia.

      A ako ukázala úvodná „grilovačka“ moderátorov v aule, bolo už aj na čase.

      Aj keď niektoré triedy ukázali, že si čo-to o Lacovi z hodín dejepisu pamätajú, poniektorí jedinci by na hodine svoju odpoveď pred pani profesorkou Bartalovou len ťažko obhájili.

     • Naše Záhorie...

      Malebné a originálne. Historické i moderné.

      S hlbokou úctou k našim predkom, silným vzťahom k prírode, k jedinečným historickým pamiatkam....
      Taká bola naša exkurzia: zemepis, dejepis, angličtina PLUS tímbilding.

      Spoločne sme vymysleli, spoločne sme naplánovali a spoločne sme si užili slnečný októbrový deň na našom milovanom Záhorí. Všetko v angličtine ako ozajstní sprievodcovia.

     • Predviedli sme sa na Dni župných škôl

      Začiatok októbra patrí už tradične veľmi vydarenej akcii Bratislavského samosprávneho kraja Ďeň župných škôl. Tento krát sa akcia uskutočnila v nových priestoroch NIVY. Opäť sme sa zúčastnili, aby sme predviedli záujemcom o štúdium na našom GLN to najzaujímavejšie zo štúdia na našej škole, to, čím sa odlišujeme od ostatných škôl. Najviac upútali naše 3 jedinečné predmety - Predlekárska prvá pomoc (s Certifikátom spôsobilosti poskytovania prvej pomoci), Spoločenská výchova, Plávanie. Škola vlastní krásnu aulu a priamo v budove školy máme aj bazén.

  • Partneri

   • Modrá škola
   • Pilotná škola programu FinQ
  • Prihlásenie

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje