ELearning Novinky Informácie o škole Rozvrhy a suplovanie Kontakt Virtuálna prehliadka školy Prijímacie konanie
 

Navigácia

Zoznam tried › Trieda Oktáva A

Zoznamy žiakov: PrímaSekunda ASekunda BTercia ATercia BKvarta AKvarta BKvinta AKvinta BI.ASexta ASexta BII.ASeptima ASeptima BIII.AOktáva AOktáva BIV.AIV.B
Triedny učiteľ: PaedDr. Ivan Bezák
Zástupca: Mgr. Daniela Petríková
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 30, z toho chlapcov: 18 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Rebeca Albertová
2    Monika Benovicsová
3    Zoja Brúderová
4    Šimon Bunčo
5    Filip Cích
6    Filip Dvorský
7    Viktor Freyer
8    Michaela Hanajíková
9    Norbert Hašan
10    Michaela Jalakšová
11    Maximilián Jarunek
12    Peter Kaňák
13    Juraj Klepoch
14    Sára Knoteková
15    Ľubor Koka
17    Alexander Majerík
18    Jozef Markovič
19    Andrej Masný
21    Adam Miškove
22    Laura Olšová
23    Sophia Petrovská
24    Tomáš Raninec
25    Samuel Rašo
26    Samuel Smoleniak
27    Simona Szabová
28    Natália Vígová
29    Veronika Wagnerová
30    Jana Kahanová
31    Filip Somogyi
32    Sebastián Peter Petruška

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.12.2018