ELearning Novinky Informácie o škole Rozvrhy a suplovanie Kontakt Virtuálna prehliadka školy Prijímacie konanie
 

Navigácia

Zoznam tried › Trieda Sexta A

Zoznamy žiakov: PrímaSekunda ASekunda BTercia ATercia BKvarta AKvarta BKvinta AKvinta BI.ASexta ASexta BII.ASeptima ASeptima BIII.AOktáva AOktáva BIV.AIV.B
Triedny učiteľ: Mgr. Lenka Čederlová
Zástupca: Mgr. Patrik Špak
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 32, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 19 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Svetlana Betíková
2    Anton Bledý
3    Nina Dudáková
4    Michal Ďurica
5    Veronika Flamíková
6    Vanessa Gálová
7    Sebastián Guba
8    Adam Helbich
9    Hana Holčíková
10    Linda Homolová
11    Denisa Horáková
12    Adriana Ištvánová
13    Caroline Jašová
14    Dominik Jendek
15    Katarína Ješková
16    Filip Ježík
17    Liana Karabová
18    Adam Martin Korec
19    Linda Kováčová
20    Ema Kozinová
21    Romana Kubáleková
22    Filip Kysel
23    Tomáš Lacko
24    Jakub Lukovics
25    Mária Alexandra Martyáková
26    Marek Massay
27    Martin Naňo
28    Martin Paulička
29    Karolína Petöczová
30    Nina Sedminová
31    Kristína Šoltésová
32    Lívia Udičová

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.12.2018