ELearning Novinky Informácie o škole Rozvrhy a suplovanie Kontakt Virtuálna prehliadka školy Prijímacie konanie
 

Navigácia

Zoznam tried › Trieda Kvinta B

Zoznamy žiakov: PrímaSekunda ASekunda BTercia ATercia BKvarta AKvarta BKvinta AKvinta BI.ASexta ASexta BII.ASeptima ASeptima BIII.AOktáva AOktáva BIV.AIV.B
Triedny učiteľ: Mgr. Miriam Olšová
Zástupca: Mgr. Miroslava Kalinová
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 28, z toho chlapcov: 16 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Rebecca Bencová
2    Tomáš Borodovčák
3    Peter Brenkus
4    Richard Brünn
5    Martin Cích
6    Alex Danninger
7    Lucia Držková
8    Viliam Duffek
9    Linda Figurová
10    Alex Gyarmati
11    David Határ
12    Viktória Hovorková
13    Alexandra Chodáková
14    Kristína Kernová
15    Radka Knezovičová
16    Alexandra Kováčová
17    Tomáš Krajčí
18    Tomáš Kšinský
19    Jakub Lacho
20    Simona Mičková
21    Jakub Miklánek
22    Adam Novacsek
23    Petra Prítrská
24    Radovan Repaský
25    Jana Rožňovcová
26    Ingrid Siklenková
27    Martin Vajda
28    Matúš Valovič

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.12.2018