ELearning Novinky Informácie o škole Rozvrhy a suplovanie Kontakt Virtuálna prehliadka školy Prijímacie konanie
 

Navigácia

Zoznam tried › Trieda IV.A

Zoznamy žiakov: PrímaSekunda ASekunda BTercia ATercia BKvarta AKvarta BKvinta AKvinta BI.ASexta ASexta BII.ASeptima ASeptima BIII.AOktáva AOktáva BIV.AIV.B
Triedny učiteľ: Mgr. Marcel Michalovič
Zástupca: Mgr. Alena Šištíková
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 31, z toho chlapcov: 17 a dievčat: 14 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Nataly Balážová
2    Richard Berec
3    Róbert Berec
4    Boris Bernát
5    Michaela Boldišová
6    Vanda Boršová
7    Zita Csenkeyová
8    Daniel Čambalik
9    Andrej Danko
10    Karol Forró
11    Katarína Gašpárková
12    Dominika Gašparovičová
13    Jakub Jančuš
14    Kristína Kapronczaiová
15    Michal Kobal
16    Jana Kolesárová
18    Zuzana Marciňová
19    Dominika Murková
20    Alex Nemec
21    Rafael Osvald
22    Timotej Otruba
24    Michal Paulen
25    Michal Paulovič
26    Laura Petrovská
27    Monika Sitárová
28    Matej Šabo
29    Michaela Šuchterová
31    Martin Výboh
32    Ondrej Zeleník
33    Ľudmila Zimermanová
34    Samuel Brach

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.12.2018