ELearning Novinky Informácie o škole Rozvrhy a suplovanie Kontakt Virtuálna prehliadka školy Prijímacie konanie
 

Navigácia

Zoznam tried › Trieda IV.B

Zoznamy žiakov: PrímaSekunda ASekunda BTercia ATercia BKvarta AKvarta BKvinta AKvinta BI.ASexta ASexta BII.ASeptima ASeptima BIII.AOktáva AOktáva BIV.AIV.B
Triedny učiteľ: Mgr. Jana Bartkovjaková
Zástupca: Mgr. Zuzana Koprivová
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 29, z toho chlapcov: 15 a dievčat: 14 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
2    Tomáš Blecha
3    Emma Boldišová
5    Laura Gajdošíková
6    Jakub Greguška
7    Nora Hocková
8    Kamila Cholvadtová
9    Martin Ifka
10    Miriam Jakubíková
11    Rebeka Karlíková
12    Lukáš Klein
13    Milan Kotrík
14    Laura Kucháriková
16    Peter Malinovský
17    Michal Masár
18    Barbora Motičáková
19    Oliver Múdry
20    Dominika Müllerová
21    Patrik Nižňanský
22    Barbora Obložinská
23    Jakub Roubíček
24    Miroslav Ruttkay
25    Peter Eduard Sečkár
26    Zuzana Senešiová
27    Richard Sýkora
28    Erik Valček
29    Tamara Velická
30    Alžbeta Vitteková
31    Michal Vojvoda
32    Kristína Sváková

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.12.2018