ELearning Novinky Informácie o škole Rozvrhy a suplovanie Kontakt Virtuálna prehliadka školy Prijímacie konanie
 

Navigácia

Zoznam tried › Trieda Tercia A

Zoznamy žiakov: PrímaSekunda ASekunda BTercia ATercia BKvarta AKvarta BKvinta AKvinta BI.ASexta ASexta BII.ASeptima ASeptima BIII.AOktáva AOktáva BIV.AIV.B
Triedny učiteľ: PaedDr. Oľga Fieberová
Zástupca: Ing. Daniela Poórová
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 31, z toho chlapcov: 16 a dievčat: 15 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Dominika Balážová
2    Michal Bazelides
3    Michaela Bérešová
4    Emma Bognárová
5    Veronika Cagáňová
6    Michaela Čerňanská
7    Ema Dršková
8    Richard Greguš
9    Oliver Havránek
10    Tomáš Chyla
11    Marianna Kadlecová
12    Barbora Eva Kajabová
13    Matúš Klima
14    Lukáš Konrád
15    Šimon Krútek
16    Katarína Marušicová
17    Marek Mička
18    Linda Mizeráková
19    Alex Mojžiš
20    Tereza Laura Pifflová
21    Lea Poláková
22    Karin Purgiňová
23    Matej Repák
24    Samuel Snopek
25    Simona Švikruhová
26    Patrik Talaš
27    Sára Tisovská
28    Bruno Ulbricht
29    Karol Vidlár
30    Michal Vojáček
31    Matúš Gibej

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.12.2018