ELearning Novinky Informácie o škole Rozvrhy a suplovanie Kontakt Virtuálna prehliadka školy Prijímacie konanie
 

Navigácia

Zoznam tried › Trieda Sekunda A

Zoznamy žiakov: PrímaSekunda ASekunda BTercia ATercia BKvarta AKvarta BKvinta AKvinta BI.ASexta ASexta BII.ASeptima ASeptima BIII.AOktáva AOktáva BIV.AIV.B
Triedny učiteľ: Mgr. Darina Krajňáková
Zástupca: RNDr. Mária Tisovská
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 31, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 17 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Zuzana Antošová
2    Adam Brezovský
3    Alica Cáková
4    Tomáš Čikovský
5    Mária Galandová
6    Maxim Galvánek
7    Tereza Hollá
8    Jakub Hric
9    Lesana Hrnčárová
10    Adela Hudecová
11    Zuzana Hulínová
12    Terézia Hustinová
13    Martin Janči
14    Tereza Kendrová
15    Nella Kmiťová
16    Jakub Kovaľ
17    Martin Liška
18    Karen Manczal
19    Nicolas Melioris
20    Lukáš Mocný
21    Filip Mokrý
22    Katarína Németh
23    Adriana Ollé
24    Simon Petrányi
25    Tomáš Petrovaj
26    Filip Petrovský
27    Eva Priečinská
28    Alexandra Rusnáková
29    Viktória Tara Torňošová
30    Da Silva Sebastian Vaško
31    Nina Vígová

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.12.2018