ELearning Novinky Informácie o škole Rozvrhy a suplovanie Kontakt Virtuálna prehliadka školy Prijímacie konanie
 

Navigácia

Zoznam tried › Trieda Príma

Zoznamy žiakov: PrímaSekunda ASekunda BTercia ATercia BKvarta AKvarta BKvinta AKvinta BI.ASexta ASexta BII.ASeptima ASeptima BIII.AOktáva AOktáva BIV.AIV.B
Triedny učiteľ: Mgr. Elena Verešová
Zástupca: Mgr. Veronika Bujnová
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 28, z toho chlapcov: 15 a dievčat: 13 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Nela Antálková
2    Juraj Baláž
3    Beáta Bielčiková
4    Ján Blaho
5    Lea Bolješiková
6    Matej Cyprian
7    Patrik Dovičovič
8    Barbora Galková
9    Nicole Jančiová
10    Michal Janovčík
11    Ela Kaniková
12    Katarína Klepochová
13    Jakub Filip Kolesár
14    Nicolas Krajíček
15    Oliver Kurtha
16    Samuel Majtán
17    Matúš Melkus
18    Tomáš Meško
19    Alena Michalovičová
20    Nina Moravská
21    Marianna Petreková
22    Karolína Romana Pifflová
23    Christian Sigmund
24    Barbora Straková
25    Samuel Štrba
26    Hugo Ulbricht
27    Nina Vencelíková
28    Marek Vyrva

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.12.2018