ELearning Novinky Informácie o škole Rozvrhy a suplovanie Kontakt Virtuálna prehliadka školy Prijímacie konanie
 

Navigácia

O predmetoch XI. ročník Dňa jabĺk

Stránky predmetovej komisie onkologická výchova

O predmetoch

 

Onkologická výchova

 

Naši študenti onkologickej výchovy sa dňa 7.3.2008 zúčastnili obhajob prác

„mladý onkológ“.

Obhajoby organizoval Ústav experimentálnej onkológie SAV v Bratislave. Na odbornom poli, kde obhajovali svoje práce doktoranti, vysokoškoláci a stredoškoláci naši študenti získali:

 

prvé miesto v Slovenskej republike s prácou na tému:

„Filozofia a aktivity študentov onkologickej výchovy nášho gymnázia“.

 

Za všetkých študentov obhajovali našu prácu:

Marek Karman (2.B6) a Lucia Szemanová (1.A), ktorým v mene vedenia školy a pedagógov gratulujeme.

 

Ďakujeme aj všetkým študentom školy, ktorí sa zapájajú do týchto aktivít. Tvoria veľkú rodinu študentov na našej škole, plnú optimizmu, empatie a pomoci tým, ktorí to najviac potrebujú. Prajeme im aj naďalej veľa dobrých skutkov.

 

Študenti onkologickej výchovy našej školy (približne 300 študentov) sa zúčastňujú aktivít:

Tohto roku sa už zúčastnili:

·         10. ročníka Dňa jabĺk – šírením osvety v uliciach,

·         Anjelikovia – uskutočnili návštevu detskej onkológie Kramáre,

·         zúčastnili sa workshopu SAV.

Následne sa tešíme na:

·         Deň narcisov, kde rozdávame nádej v uliciach Bratislavy

·         Rozprávkový les, kde rozdávame úsmevy pre deti Bratislavy.

Čaká nás:

·                 Maturanstská kvapka krvi (odovzdali sme už vyše 100 litrov krvi tranzfúznej stanici,

·                 čaká nás integrovaný deň záchrany, organizovaný pre celú školu,

·                 záverečné skúšky prvých ročníkov PPP.

 

Uvedený program je radosťou našich študentov.

 

Aktivity uskutočňujeme v spolupráci s Mgr. Andreou Letkovou a Ing. Patrikom Mrázekom.

Naša práca je odborne podporovaná pani prezidentkou Ligy proti rakoviene MUDr. Evou Sirackou a hlavným odborníkom urgentnej medicíny SR MUDr. Karolom Káligom.

 

RNDr. Ditta Abrhámová, metodik onkologickej výchovy a PPP