ELearning Novinky Informácie o škole Rozvrhy a suplovanie Kontakt Virtuálna prehliadka školy Prijímacie konanie
 

Navigácia

Galéria úsilia - Let k poznaniu - Nadšenie pre vedu

 

Ahoj, milá tomášičkárka, milý tomášičkár,

 

máš rád vedu? Bavia Ťa pokusy? Zaujímajú  Ťa tajné zákutia ľudskej mysle? Chceš porozumieť fungovaniu spoločnosti a človeka v nej? Nadchýna Ťa pokrok v technike? Chcel by si navrhnúť riešenie nejakého problému? Túžiš po  založení úspešnej firmy a zostavení geniálneho podnikateľského plánu? Či by si chcel zlepšiť vyučovací proces vytvorením výbornej učebnej pomôcky?

SOČ je priestor a možnosť pre Teba!

SOČ je záujmová činnosť mladých perspektívnych vedcov. Podporuje experimentovanie a bádanie. Stimuluje tvorivé a kritické myslenie, učí pracovať a vzájomne sa rešpektovať spoločne v tíme. Je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, praktických zručností, skúseností a talentu mladých ľudí.

Ak k záujmu o vedu pridáš i vedecké nadšenie, trpezlivosť, pracovitosť a tvorivosť, máš obrovskú šancu na úspech. Veríme, že rozšíriš rady úspešných autorov SOČ na našom gymnáziu.

Na tejto krásnej, no i náročnej ceste Ti rady podáme pomocnú ruku.

 

Ľubica Dulová – metodička SOČ

 Zuzana Michalovičová – koordinátorka prác SOČ z prírodovedných predmetov