• GLN je školou s dlhoročnou tradíciou. Našou snahou už roky zostávať budovať udržať si dobré meno v povedomí bratislavskej verejnosti. Škola od jej vzniku v roku 1964 vychovala stovky úspešných odborníkov - lekárov, farmaceutov, prírodovedcov, inžinierov, učiteľov, ale aj spisovateľov, novinárov, hercov, športovcov, spevákov...
   • Naša škola je dobre situovaná. V budove sa nachádzajú svetlé a priestranné triedy. Priestory respíria oživuje množstvo zelene. Praktické cvičenia v prírodovedných predmetoch sa vyučujú v špeciálne vybavených odborných učebniach, cudzie jazyky v jazykovom laboratóriu. Reprezentatívne priestory pre kultúrne podujatia poskytuje aula; pre šport športový areál s atletickou dráhou, tenisovými kurtami, krytým bazénom a telocvičňou.
    • XIV. ročník Integrovaného dňa záchrany Ditty Abrhámovej
     • XIV. ročník Integrovaného dňa záchrany Ditty Abrhámovej

      Dňa 29.6.2020 sa na našom gymnáziu v školskom areály uskutočnil XIV. ročník Integrovaného dňa záchrany Ditty Abrhámovej. Počas programu si žiaci prešli stanovištia: kvíz o prvej pomoci, praktické precvičovanie nepriamej masáže srdca, stabilizovanú polohu, riešenie úloh spojené s kolobežkou -- nový prepravný prostriedok v uliciach Bratislavy a riešili modelové situácie so záchranármi z Operačného strediska záchrany v Bratislave A. Esztergályosom a G. Vernancovou. Žiaci si tak zopakovali a preverili svoje teoretické vedomosti a hlavne praktické zručnosti potrebné k záchrane ľudského života.

      Celú akciu spríjemnila ukážka výcviku psov z CCES doplnená vyhľadávaním žiaka.

      Za pomoc pri organizácií IDZ ďakujeme aj žiakom tried Sexta A, Sexta B a IIA. Napriek obavám z počasia, akcia bola úspešná a už robíme prípravy na budúci jubilejný XV. ročník Integrovaného dňa záchrany Ditty Abrhámovej.

     • Skúšky z jazykového certifikátu – Sprachdiplom, 1. stupeň

      V dňoch 26.5. a následne 9. a 10.6. 2020, za rešpektovania všetkých usmernení hlavného hygienika, sa na našej škole uskutočnili náhradné termíny písomnej a ústnej časti nemeckého jazykového certifikátu tzv. “Deutsches Sprachdiplom“. Sme radi, že aj napriek sťaženým podmienkam, sa skúšok zúčastnilo všetkých 24 prihlásených žiakov druhého ročníka a sexty.

     • Medzinárodný úspech našej Tomášičkárky

      Žiaci nášho gymnázia sa už tradične zúčastňujú projektovej medzinárodnej súťaže „Stretnutie s východnou Európou“ (Begegnungen mit Osteuropa), ktorú každoročne v Nemecku vyhlasuje Ministerstvo kultúry, vedy, školstva a vzdelávania Spolkovej republiky Severné Porýnie – Vestfálsko.

      Aj tento rok, v konkurencii takmer 2000 súťažných projektov z celej Európy, bola úspešná aj naša Tomášičkárka – Kristína Vanková z Oktávy A. Vo svojej kategórii patrila medzi víťazov projektových úloh tentokrát na tému „ Statt Gedichten? – Stadtgedichte“ a tak sa jej podarilo už tretíkrát za sebou vyhrať cenu 100,- Eur. Z jej úspechu sa tešíme a srdečne gratulujeme!

  • Partneri

   • Modrá škola
  • Prihlásenie

  • Fotogaléria

   • XIV. ročník Integrovaného dňa záchrany Ditty Abrhámovej
   • V slávnej aule GLN rezonovali aktuálne témy dištančnej výuky, otvárania škôl, ale i inovácie a modernizácia
   • tanečný venček
   • Bratislavský bál
   • Technológie budúcnosti
   • Workshop na tému Diskriminácia a predsudky v spoločnosti
   • Certifikát Prvej pomoci – Skúšky prvej pomoci
   • Jazykovo-poznávací pobyt v Anglicku
   • Lyžiarsky kurz Tále 2020