• O projekte

   • „ŠKOLA ŠKOLE v školskom roku 2019/2020“

    Odbor školstva, mládeže a športu BSK vyhlasuje výzvu na projektovú spoluprácu škôl BSK pod názvom „ŠKOLA ŠKOLE v školskom roku 2019/2020“.

     

    Cieľom tejto iniciatívy BSK je podporiť vzájomnú spoluprácu medzi školami a školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK za účelom vzájomného prospechu zo spoločných aktivít, skvalitnenia vzťahov medzi školami, vzájomného sa spoznania a zapojenia pedagogického zboru a žiakov do spoločných, resp. recipročných aktivít. Prioritou je environmentálna problematika.

     

    Rozhodli sme sa v tejto súvislosti osloviť na spoluprácu Strednú športovú školu, Ostredkova 10, Bratislava. Pripravíme aktivity spojené s vodou, jej kvalitou a vplyvom na ľudský organizmus. Povieme si o dôležitosti ochrany vodných zdrojov, pripravíme workshop, v ktorom sa budú vzdelávať žiaci oboch škôl navzájom.