• Detský ombudsman

    • Milí študenti,


     vítame Vás na stránke tomombudsmana – detského ombudsmana na pôde Gymnázia Laca Novomeského. Na tejto stránke sa dozviete všetky aktuálne informácie o projekte detského ombudsmana na našej škole, ktorý vznikol v spolupráci s Kanceláriou verejného ochrancu práv a ktorým sa naša škola  úspešne zaradila do celoštátnej siete prvých detských ombudsmanov v dejinách SR.

                            Zámerom projektu je osloviť mladých ľudí, aby podporili myšlienku potreby zvýšenej ochrany práv detí a aby vedeli predchádzať a v prípade potreby sa aj účinne brániť pred porušovaním týchto práv. V neposlednom rade je naším cieľom tiež zvyšovanie ich právneho vedomia a osveta v oblasti ochrany ľudských práv.

                            Úspešná  prvá tomombudsmanka  Nikola  Revická  už  skončila pôsobenie na našej škole a tak prišiel čas zvoliť jej nástupcu, nového ochrancu vašich práv.  Chceli by sa ním stať traja študenti našej školy :

     Michaela  Č a m b a l o v á     4.B6  Michaela_Cambalova.doc

     Tomáš G e l i e n                   5.A6  Tomas_Gelien.doc

     Nikita K r a j č i                     III.B  Nikita_Krajci.doc

     Práce, ktorými sa uchádzajú o zvolenie sú zverejnené na tejto stránke.  Ak sa rozhodnete zapojiť do voľby tomombudsmana, môžete tak urobiť hlasovaním v ankete na stránkach  našej školy. Víťaz  hlasovania sa stane novým detským ombudsmanom.

     Ako koordinátorka projektu vám  všetkým želám to najlepšie možné rozhodnutie ....

                                                                           

                                                                                   Mgr. Ľubica Dulová

      

      

      

      Projekt_tomombudsmana_1_.doc


                           
                          Rady_odbo...doc 

                          Formular.doc
          
                          Dohovor_o...doc

                         Ustava_SR...rtf


                         Prve_stre...pps

                        Druhe_str...pps