• SVP

        •  

          Školský vzdelávací program Gymnázia L. Novomeského v súlade s inovovaným štátnym vzdelávacím programom je k nahliadnutiu v zborovni školy.