• Euroscola

    •  

     Euroscola - Štrasburg 2017

      

                  20. januára 2017 dostala skupina 24 študentov nášho gymnázia unikátnu možnosť v rámci projektu EUROSCOLA 2017  zúčastniť sa simulovaných rokovaní v Európskom parlamente v Štrasburgu. V rokovacej sále Europarlamentu sa zišlo vyše 500 študentov z 23 krajín Európy. Rokovacím jazykom bola najmä angličtina, ale tiež nemčina a francúzština.  
                     Po  zaujímavej diskusii s europoslancom Michaelom Gahlerom boli študenti rozdelení do výborov, kde spoločne diskutovali a  predkladali návrhy k súčasnému  smerovaniu Európy. Venovali sa  aktuálnym  témam ako napríklad imigrácia, zamestnanosť mladých, životné prostredie, ľudské práva, ochrana trhu a podobne.Na záver si vyskúšali v rámci kvízu Eurogame spoluprácu rôznych národností a jazykov.

     http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170112IPR57860/euroscola-20012017

     Okrem  práce v parlamente si prezreli aj historické centrum Štrasburgu a na spiatočnej ceste  obdivovali starobylé mesto Salzburg.  

     Táto možnosť bola pre našich študentov skutočne obohacujúcim a nezabudnuteľným zážitkom.