• Októbrový zber papiera
     • Októbrový zber papiera

     • Aj v tomto šk. roku sa uskutočnil na GLN v rámci environmentálnej súťaže zber starého papiera. Je to už taká tradícia urobiť si doma poriadok  s papierom,  ktorý sa nám nazbiera za celý rok  v dome, pivnici či garáži. Vždy sa ho nájde dostatok, aby naplnil 40 kontajnerov a nachvíľu sa zaplnil školský dvor množstvom žiakov, rodičov, ale i učiteľov.  Je to akcia, kde si môžeme uvedomiť na čo všetko míňame drahocenný papier a tiež, že za každým našim pokrčeným a vyhodeným papierom sa skrýva vyrúbaný strom. Je isté, že nezachránime všetky lesy na svete, ale určite pomôžeme zopár stromom tým, že papier nájde svoje opätovné použitie. Spomeňte si na to, keď budete čítať svoje obľúbené noviny!

     • Cesta k Lacovi Novomeskému

     • záznam z workshopu pripravil Hugo Ulbricht z Kvarty - ďakujeme :-)

       

      Tretí november sa zapíše do kroniky Tomášičky ako deň, kedy sa meno Laco Novomeský skloňovalo medzi žiakmi hádam najčastejšie od jej založenia.

      A ako ukázala úvodná „grilovačka“ moderátorov v aule, bolo už aj na čase.

      Aj keď niektoré triedy ukázali, že si čo-to o Lacovi z hodín dejepisu pamätajú, poniektorí jedinci by na hodine svoju odpoveď pred pani profesorkou Bartalovou len ťažko obhájili.

      A to je úplne v poriadku, veď predsa kvôli tomu bolo toto podujatie prichystané a počas prvých piatich vyučovacích hodín prezentované.

      Po už spomínanej ankete nasledoval krátky film od našich spolužiakov z Kvarty, ktorý v ňom skĺbil dramatickú a dokumentárnu stránku a predstavil tak život Laca Novomeského zo zaujímavého uhla pohľadu.

      Jeho režisér a scenárista sa exkluzívne pre časopis Tomášičkár vyjadril takto: „Bolo zaujímavé púšťať prvýkrát svoj projekt na veľkom plátne pre toľko ľudí. Všímať si všetky tie malé nedokonalosti a kompromisy, ktoré musíte pri natáčaní prijať a dúfať, že im ostatní nebudú venovať toľko pozornosti ako vy. Preto som sa vždy po premietaní na pódium vracal s miernou obavou, či ma aj teraz bude sprevádzať potlesk. A vždy mi odľahlo, keď som znova zacítil priazeň publika. A dokonca ešte väčšiu, ako na začiatku, čo ma prinútilo na všetky obavy zabudnúť a vychutnávať si ten moment.

      Program pokračoval ďalej aktivitou „Rozstrihaný Laco“, kde žiaci mali skladať názvy Novomeského diel za účelom získania lukratívnej ceny: čítacej hodiny na hodine slovenského jazyka.

      A žiaci odchádzali z auly v duchu ďalšieho cinematického zážitku, ktorý si pre nich pripravili ďalší talentovaní filmári, tentokrát z triedy III. B.

      Ani tu nechýbali výborné herecké výkony, dobre napísaný scenár so zaujímavou zápletkou podloženou vtipom a prekvapivým rozuzlením.

      Okrem toho bola pre všetkých žiakov prichystaná súťaž, kde mohli uplatniť svoje novozískané vedomosti pri otázkach rozmiestnenými po celej škole.

      Bolo zaujímavé, miestami až vtipné pozorovať našich najmladších, ktorých táto súťaž zaujala hádam najviac, ako dychtivo v húfoch pobehovali po chodbách školy a hľadali otázky s vidinou ďalšej prémiovej ceny: uvoľnenia sa z písomky alebo skúšania na hodine slovenčiny.

      Na záver by som sa chcel poďakovať filmárom, tvorcom aktivít, moderátorom, technikom, fotografom a najmä pani profesorkám v kabinete slovenského jazyka, lebo bez ich pomoci by organizácia takéhoto podujatia bola len ťažko možná.

     • Naše Záhorie...

     • Malebné a originálne. Historické i moderné.

      S hlbokou úctou k našim predkom, silným vzťahom k prírode, k jedinečným historickým pamiatkam....
      Taká bola naša exkurzia: zemepis, dejepis, angličtina PLUS tímbilding.

      Spoločne sme vymysleli, spoločne sme naplánovali a spoločne sme si užili slnečný októbrový deň na našom milovanom Záhorí. Všetko v angličtine ako ozajstní sprievodcovia.

      Program bol pestrý: V Skalici v Záhoráckom múzeu sme obdivovali rezbársku výstavu, umelecké i historícké exponáty od najstarších čias.

      V kláštore nás ovanul duch starých čias a regionálnych tradícií.
      Výhliadka na Baťovom kanáli ponúkla pohybové aktivitky.
      Holíčsky zámok Márie Terézie nás fascinoval svojou atmosférou i noblesou.

      V Šaštínskej bazilike sme stíchli v posvätnom obdive a úcte k práci majstrov. Je to katedrála – klenot, svetového významu. Hodnotenie exkurzie odznelo v harmónii s prírodou na piesočnej pláži v Plaveckom Štvrtku.

      Spoločne sme zdieľali zážitky, nové poznatky, delili sme sa o domáce koláčiky, počúvali sme sa navzájom...sme jedna triedna rodinka: veselá a úžasná.

      Tešíme sa na všetko krásne, čo nás počas štúdia na Tomášičke ešte čaká.

      Sekunda

       

     • Medailová žatva Tomášičkárov na Župnom športovom dni stredoškolákov

     • Hurá už sa tešíme.  Po dlhom čase je tu opäť športové  podujatie. Konečne môžeme  reprezentovať našu Tomášičku a ukázať svoje športové schopnosti a vedomosti.

      V stredu 6.10.2021 sa konal Župný športový deň Bratislavského samosprávneho kraja pre  stredoškolákov. Mladá Garda sa ráno 7.30 zaplnila mladými športovcami. Po príhovore hokejistu Šatana a bratov Hochschornerovcov, športové podujatie slávnostne otvoril župan p. Droba.  A potom to začalo.

      Všetci sme sa rozpŕchli na svoje športové stanovište. Atléti zostali na dráhe, trávnatú plochu s nakreslenými  ihriskami obsadili volejbalistky, futbalisti zamierili na vedľajšie ihrisko s umelou trávou a florbalisti sa premiestnili na ďalšie ihrisko.

      V atletických  disciplínach postupne naši atléti zbierali jedno víťazstvo za druhým. V konečnom súčte bodov sme sa stali najúspešnejšou školou v atletických disciplínach a získali Putovný pohár Michala Nálepku. A teraz pekne postupne.

      Najrýchlejším študentom na 100 m bol Filip  Federič. V rovnakej disciplíne Sandra Veselská obsadila 2. miesto.

      V skoku do diaľky Sandra Veselská nenašla premožiteľku a obsadila 1.miesto. Laura Masárová doplnila medailovú zbierku a obsadila 3.miesto.

      Najlepším vytrvalcom sa stal Filip Semančák, ktorý v behu na 800m okrem víťazstva zabehol aj vynikajúci čas 2:00,4.  Na rovnakej trati Barbora Semančáková obsadila 2.miesto.

      Štafeta  v zložení Veselská, Vajda, Masárová, Federič dobehla do cieľa prvá.

      Ďalšou úspešnou disciplínou bola vedomostná súťaž. Študenti v zložení Sofia Bergendi, Linda McDonnel, Michal Neuhybel preukázali úžasné vedomosti o Olympijských hrách, nenašli premožiteľov a obsadili 1. miesto.

      Naší futbalisti Daniel Džavoronok, Richard Csémy, Viliam Duffek, Artur Podzámsky, Hugo Dobrovodský, Jakub Lacho, Tomáš Petrovaj, Marek Buocík, Michal Bazelides, Matúš Both boli nezastavitelní. Vyhrávali jeden zápas za druhým a strieľali jeden gól za druhým. Vo finále zdolali súpera a obsadili 1.miesto.

      Florbalové družstvo v zložení Jakub Haverla, Lukáš Hellesch, Dominik Filípek, Jakub Srogoň,

      Peter Juhás, Adam Kulík, Patrík Paracka postúpne zdolávalo svojich súperov. Vo finále prehralo na góly a obsadilo 2.miesto.

      Gratulujeme!!


      P.S. V prílohe ponúkame prehľad celkových výsledkov: Celkove_vysledky_ZD.docx

     • Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča

     • Vo finále celoslovenskej recitačnej súťaže, ktorá sa 15.10. konala v Banskej Bystrici, vo svojej kategórií zvíťazila naša žiačka Katarína Németh z triedy kvinta A. Katka recitovala báseň od Milana Rúfusa ,,Trojruža“. Ide o prebásnenú rozprávku Kráska a zviera.

      Srdečne gratulujeme!

     • Predviedli sme sa na Dni župných škôl

     • Začiatok októbra patrí už tradične veľmi vydarenej akcii Bratislavského samosprávneho kraja Ďeň župných škôl. Tento krát sa akcia uskutočnila v nových priestoroch NIVY. Opäť sme sa zúčastnili, aby sme predviedli záujemcom o štúdium na našom GLN to najzaujímavejšie zo štúdia na našej škole, to, čím sa odlišujeme od ostatných škôl. Najviac upútali naše 3 jedinečné predmety - Predlekárska prvá pomoc (s Certifikátom spôsobilosti poskytovania prvej pomoci), Spoločenská výchova, Plávanie. Škola vlastní krásnu aulu a priamo v budove školy máme aj bazén.

      Naším cieľom je pripravovať do života uvedomelých mladých ľudí tak, aby si vedeli poradiť v každej životnej situácii, preto vyučujeme okrem uvedených predmetov aj finančnú gramotnosť spoluprácou v troch rôznych projektoch, zvyšujeme kompetencie našich učiteľov aj žiakov. Pre nerozhodnutých o ďalšom smerovaní organizujeme v spolupráci s certifikovanou kariérovou poradkyňou workshopy kariérového poradenstva.

      Naši žiaci sú vybavení aj jazykovo na vysokej úrovni – prebieha vyučovanie s anglickým lektorom, sme zapojení do medzinárodného projektu ERAZMUS PLUS, pripravujeme žiakov na získanie nemeckých jazykových diplomov, Deutsches Sprachdiplom I. a II.Stufe.

      Nie sú nám ľahostajné ani enviromentálne témy a zdravie jednotlivca. Naša škola je zapojená do viacerých projektov – Zdravá škola, Modrá škola, Zelená škola, Zelená škola, opakovane sa zapájame do Enviroprojektu, staráme sa o triedenie odpadu a vyhrávame celoslovenské súťaže, staráme sa o biodiverzitu prostredia, v ktorom žijeme, sadíme stromčeky.

      Dobrovoľnícke aktivity nám sú tiež veľmi blízke, pomáhame v rôznych národných aj medzinárodných projektoch, zúčastňujeme sa na zbierkach pre chudobných a odkázaných, vychovávame k tolerancii k inakosti. Naši žiaci sa vo veľkom počte zapájajú aj do dobrovoľníckeho programu DofE.

      Naši žiaci vyhrávajú celoslovenské kolá predmetových olympiád a Stredoškolskej odbornej činnosti, máme reprezentantov Slovenska v rôznych športoch, absolventmi sú mnohé známe osobnosti v politickom, kultúrnom aj športovom svete. Naši absolventi sú výborne pripravení na ďalšie štúdiu na slovenských aj zahraničných univerzitách. Dôkazom toho je aj každoročná 95 – 100%-ná úspešnosť prijatia na vybrané VŠ.

      Akých máme skvelých žiakov si mohol každý, kto sa pristavil pri našom stánku, všimnúť a urobiť si tak obraz aj o úrovni nášho gymnázia. A ako sme reprezentovali GLN na Dni župných škôl 2021, si môžete pozrieť aj v priloženom foto archíve 😊

     • Vyhodnotenie fotosúťaže z otvorenia školského roka

     • Školský rok sme už tradične začali v bratislavskej zoologickej záhrade. Tento rok však pribudla jedna novinka – fotosúťaž o najoriginálnejšiu fotografiu zo ZOO. Cieľom bolo odfotiť sa s nejakým zvieratkom, či už jednotlivec, skupina alebo aj celá trieda.

      Ďakujeme všetkým zúčastneným triedam za aktívny prístup. Mali sme ťažkú úlohu vybrať tie najlepšie zábery.

      Súťažné fotografie sme rozdelili na dve skupiny – fotografie so žiakmi a fotografie bez žiakov (umelecké fotografie). Hodnotila sa originalita a čaro okamihu. Víťazom srdečne blahoželáme! :-)

      Za PK biológie
      Zuzana Michalovičová

      1. miesto (sexta A)                         2. miesto (3.B)                                   3. miesto (2.B)

      Našli sme sovu                               Medzi svojimi                                    Letná brigáda či vízia budúcnosti?

      1. miesto (2.B)                         2. miesto (3.A)                                       3. miesto (sexta A)

      Zadarmo sa nefotím               Naozaj tam mám vyliezť?                     Zvedavec kuk!

    • Pilotná škola programu FinQ
     • Slávnostné odovzdávanie Certifikátov finančnej kultúry

     • V utorok 21.9.2021 sme slávnostne odovzdali Certifikáty finančnej kultúry žiakom zapojeným do unikátneho programu Nadácie Slovenskej sporiteľne pod názvom FinQ, ktorého sme pilotnou školou.

      V minulom školskom roku sa v oblasti finančnej kultúry vzdelávali žiaci dvoch tried – kvarty B a III.A. Rozvíjali svoje kritické myslenie a vyššie kognitívne procesy. Pilierom finančného programu FinQ je jednotný referenčný rámec úrovní kompetencií v oblasti finančného vzdelávania (A1 – B2) rozvoja kritického myslenia a vyšších kognitívnych procesov žiakov. Spomedzi škôl zapojených do pilotného ročníka sme dosiahli najvyššiu úroveň kompetencií žiakov, na čo sme samozrejme veľmi hrdí. Všetci žiaci svedomito pracovali počas celého školského roka. Blahoželáme k získaniu certifikátov a osvedčení a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v programe.

      Veríme, že nám program FinQ pomôže pripraviť všestranných mladých ľudí, ktorí sa vedia dobre orientovať v dynamickom a rýchlo sa meniacom svete.

     • Pozvánka na účasť v programe DofE - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

     • Milí Tomášičkári, 

      naša škola už niekoľko rokov ponúka študentom možnosť zapojiť sa do programu DofE - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Rovnako je tomu aj tento rok. 

      Máte už všetky info o programe ale ešte ste sa neodhodlali do neho zapojiť? Tento rok je na to ideálny! Vyzdvihnite si prihlášku u p.p. Drugajovej, Letkovej alebo Sedmákovej. 

      Už ste absolvovali jednu úroveň a láka vás vyššia? Vyplňte prihlášku, premyslite svoje ciele a môžete začať nové dobrodružstvo.

      Nepoznáte projekt DofE ale chcete k svojmu vzdelaniu pridať niečo naviac a získať ocenenie, ktoré Vám otvorí bránu do sveta? Pre viac informácii kliknite na https://www.dofe.sk/ alebo vyhľadajte vedúce programu p.p. Drugajovú, Letkovú alebo Sedmákovú. 

      Čas na rozmyslenie máte do piatka 1. októbra. 

      Tešíme sa na vás.

       Tím DofE GLN. 

    • Moderná výuka angličtiny
     • Moderná výuka angličtiny

     • Posledný augustový týždeň sa vyučujúce anglického jazyka pp. Andaházyová, Rogasiková-Grossmannová a Verešová zúčastnili metodických školení v rámci programu  Erasmus plus, projekt K1 – Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania v Chorvátsku, v starobylom meste Split.-

      Okrem  užitočných vedomostí z oblasti využitia nových aplikácií, rôznych motivačných aktivít,  terapeutickej fotografie a kresby na uvoľnenie stresu a inovatívnych metód vyučovania angličtiny  si s učiteľmi zo Španielska, Bulharska, Rumunska, Estónska, Maďarska a ďalších krajín EU vymenili vzájomné  skúsenosti, oboznámili sa so vzdelávacími systémami, kultúrou viacerých európskych krajín a s každodennými radosťami a starosťami učiteľského života počas lockdownu aj pred ním. Inak verili by ste, že sú takmer rovnaké?

     • Spolupráca škôl v regióne BSK

     • Zľava župan Juraj Droba, premiér Eduard Heger a riaditeľ Gymnázia Ladislava Novomeského Norbert Kyndl.

       

      Krásne nové priestory spoločne otvárali premier Eduard Heger, minister školstva Branislav Gröhling, župan Juraj Droba, starosta Ružinova Martin Chren a riaditeľ  samotnej základnej školy Martyn Kotyra. Pridal sa aj riaditeľ župného Gymnázia Ladislava Novomeského Norbert Kyndl, keďže školy spolu susedia a budú spolupracovať. Ministerstvo školstva poskytlo priestory, mestskej časti Ružinov len dočasne, následne ich bude využívať práve gymnázium, ktoré patrí medzi tie najlepšie v Bratislavskom kraji. 

      (text aj foto prevzaté zo stránky region-bsk.sk)

     • Majstrovstvá školy v atletike

     • Po ročnej prestávke sme opäť začali školský rok tradičnou celoškolskou športovou súťažou. V utorok 7.9.2021 naša Tomášička zaplnila športový areál  P. Gleska na Mladej Garde. Šport nám všetkým chýbal. Chceli sme ukázať svoje pohybové zručnosti, rýchlostné schopnosti, aeróbnu vytrvalosť, výbušnú silu horných a dolných končatín, obratnosť a koordináciu. No to najdôležitejšie bolo bojovať v športovom zapálení za svoju triedu. Získať čo najviac bodov do tabuľky o Najšportovejšiu triedu to bolo najväčšou motiváciou pre každého študenta. Atmosféru dopĺňalo krásne slnečné počasie, ktoré dopomohlo k mnohým vynikajúcim atletickým výkonom.

      Najhodnotnejšie výsledky dosiahli naši najrýchlejší atléti v behu na 100m Filip Federič časom 11,1 a Sandra Veselská časom 13,1.  Najďalej v skoku do diaľky skočila Sandra Veselská 4,75m a Trnka 5,55m. V šprinte na 400m boli najrýchlejší Matúš Bariny  časom 1:00,0 a Zuzana Hulínová 1:12,0. Vytrvalci ukázali bojovnosť a v behu na 800m bola najrýchlejšia barbora Semančáková 2:37,0 a 1500m vyhral  Juraj Minarovjech 4:53,7. Svoju silu a švih v hode granátom ukázali Robin Mikécz 47m a Linda Petrányiová 36m. Celý štadión je v napätí, každý povzbudzuje svojich spolužiakov, to sa beží posledná disciplína mix štafeta, ktorú chce vyhrať každá trieda. Tento rok vyhrala tesne Septima B s časom 55,32 pred 2.B s časom 55,88.

      Po celkovo sčítaní bodov máme víťaznú triedu.

      Na 1.mieste je  2.B s počtom 101 bodov.

      Na 2.mieste je Septima B s počtom 78 bodov.

      Na 3.mieste je Sexta B  s počtom 70 bodov.

      V kategórií Príma – Kvarta bolo dosiahnutých množstvo pekných výsledkov.

      Najrýchlejšia v behu na 60m bola Tereza Kňažeková  s časom 8,11 porazila aj najrýchlejšieho chlapca Matúša Melkusa s časom 8,15 . Aj v skoku do diaľky  daľky Nina Moravská skočila 4,14m a Filip Truhlař skočil 4,44m.

      V behu na 300m boli najrýchlejší Tomáš Hesek 47,09 a Nina Moravská časom 53,63.

      Najlepším vytrvalcom v behu na 1000m bol Tomáš Meško časom 3:24,0 a v behu na 600m Danka Michalovičová zabehla čas 2.10,0.

      Kriketkou hodil Lukáš Brhlovič 52m a Natália Slamková 32m.

      Pri štafetovom behu sa ozýval celý areál, každý chcel aby vyhrala jeho trieda. Najrýchlejšia bola Kvarta s časom 35,4.

      Po celkovo sčítaní bodov máme víťaznú triedu.

      Na 1.mieste je  Kvarta s počtom 188 bodov.

      Na 2.mieste je Sekunda s počtom 134 bodov.

      Na 3.mieste je Tercia  s počtom 124 bodov.

      Záverečný pokrik 3 krát hurá ukončil krásny športový deň plný výborných športových výkonnou. Tak ako sa na nás celý deň krásne usmievalo slniečko, tak sme sa my s úsmevom mierne unavení, ale spokojní odchádzali domov. Športu zdar!

      „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa“

    • MAJSTROVSTVÁ ŠKOLY V ATLETIKE 7. 9. 2021
     • MAJSTROVSTVÁ ŠKOLY V ATLETIKE 7. 9. 2021

     • Kedy a kde:

      7.9.2021   (utorok)

      športový areál  P. Gleska (Mladá Garda)

       

      Zraz:

      8:30 – Príma A, Príma B, Sekunda, Tercia, Kvarta

      9:45 I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B,

                 Kvinta A, Kvinta B, Sexta A, Sexta B, Septima A, Septima B

       

      Predpokladaný čas  ukončenia:

      12:00 – Príma A, Príma B, Sekunda, Tercia, Kvarta

      13:00 – I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B,

                   Kvinta A, Kvinta B, Sexta A, Sexta B, Septima A, Septima B,

       

      Disciplíny:

      Triedy: Príma A, Príma B, Sekunda, Tercia, Kvarta

                        60m (CH, D)

                        Skok do diaľky (CH, D)

                        300m D ,600m D

                        300m CH, 1000m CH

                        Hod kriketovou loptičkou(CH, D)

                        Štafeta 4x 60m (2 CH, 2 D)

       Triedy: I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B,

                   Kvinta A, Kvinta B, Sexta A, Sexta B, Septima A, Septima B,

                        100m (CH, D)

                        400m (D), 400m (CH)

                        800m (D), 1500m (CH)

                        Skok do diaľky (CH, D)

                        Hod granátom  (CH, D)

                        Štafeta 4x 100  (2CH, 2D)

       

      Pravidlá pre súťažiacich:

      Súťaží sa podľa atletických pravidiel.

      1 žiak sa môže prihlásiť maximálne na 2 disciplínyštafetu

       

      Časový harmonogram:

        8:45    otvorenie malé gymnázium

        8:50    60m CH

                   hod kriketkou CH

                   skok do diaľky D

        9:20    60m D

        9:40    hod kriketkou D

                   skok do diaľky CH

                   300m CH            

      10:00    300m D

        9:50    otvorenie veľké gymnázium

      10:15    100m CH

      10:35    100m D

      10:50    600m D

      11:00    1000m CH

      10:45    hod granátom CH

                   skok do diaľky D

      11:10    400m D

      11:25    štafeta 4 x 60m

      11:35    vyhodnotenie súťaže malé gymnázium

      11:45    400m CH

      11:35    hod granátom D

                   skok do diaľky CH

      12:00    800m D

      12:20    1500m CH

      12:40    štafety 4 x 100m

      13:00    vyhodnotenie súťaže veľké gymnázium

       

      Poznámka:

      Každá trieda je v sprievode triedneho a náhradného  triedneho učiteľa

       

      Náplň pedagogického dozoru:

      • všetci triedni učitelia počas športového podujatia zabezpečujú dozor svojich žiakov na podujatí (nepúšťať žiakov mimo areálu)
      • žiaci, ktorí nesúťažia sa musia zdržiavať v priestore tribúny, nesmú sa pohybovať v priestore atletickej dráhy
      • žiakov tried Príma - Kvarta odvedú príslušní vyučujúci po skončení podujatia do školy
      • v priestore areálu je nutné udržiavať poriadok