ELearning Novinky Informácie o škole Rozvrhy a suplovanie Kontakt Virtuálna prehliadka školy Prijímacie konanie
 

Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Ing. Norbert Kyndl Ky Riaditeľ
 
 
Mgr. Ivor Dian Di Zástupca
 
 
PhDr. Natália Zajačeková Za Zástupkyňa
 
 
PhDr. Katarína Bartalová Ba Triedna učiteľka: III.A
Foto Mgr. Jana Bartkovjaková Bt Učiteľka
 
 
Mgr. Barbora Belobradová Bl Učiteľka
Zástupca v triede: Sekunda B
 
 
Ing. Etela Benková Bk Učiteľka
Foto PaedDr. Ivan Bezák Be Triedny učiteľ: Oktáva A
 
 
Frank Bloch Učiteľ
 
 
Mgr. Lenka Čederlová Ce Triedna učiteľka: Sexta A
 
 
RNDr. Emília Čechvalová Cv Triedna učiteľka: IV.B
 
 
Mgr. Jozef Čisár Cs Učiteľ
Foto PaedDr. Adriána Dudová Dd Triedna učiteľka: Septima B
 
 
Mgr. Ľubica Dulová Du Triedna učiteľka: Kvarta B
 
 
PaedDr. Oľga Fieberová Fi Triedna učiteľka: Tercia A
 
 
Mgr. Eva Gaálová Ga Učiteľka
Zástupca v triede: Septima B
 
 
Mgr. Lívia Horehájová Ho Učiteľka
Zástupca v triede: Kvarta A
 
 
PaedDr. Viera Chlebinová Chl Učiteľka
 
 
RNDr. Viera Klaudinyová, PhD. Kd Učiteľka
Zástupca v triede: Kvarta B
 
 
Mgr. Zuzana Koprivová Ko Učiteľka
Zástupca v triede: Kvinta A
 
 
PaedDr. Natália Kováčová Kv Učiteľka
Zástupca v triede: IV.A
Zástupca v triede: Sekunda A
 
 
Mgr. Darina Lešková Le Triedna učiteľka: Sekunda A
 
 
PaedDr. Andrea Letková Lt Triedna učiteľka: Sekunda B
 
 
Mgr. Jana Lichtmanová Li Triedna učiteľka: Kvarta A
 
 
Mgr. Barbora Matuškova Ma Učiteľka
 
 
Mgr. Marcel Michalovič Mi Triedny učiteľ: IV.A
 
 
Mgr. Zuzana Michalovičová Mz Triedna učiteľka: II.A
 
 
Mgr. Miroslava Miklošová Ml Učiteľka
Zástupca v triede: Tercia B
 
 
Mgr. Marta Mikušovičová Mk Učiteľka
 
 
Mgr. Danica Mjartanová Mj Učiteľka
Zástupca v triede: Oktáva B
 
 
Mgr. Barbora Nádler Na Učiteľka
Zástupca v triede: Sexta B
 
 
Mgr. Veronika Olléová Ol Učiteľka
 
 
Mgr. Miriam Olšová Os Triedna učiteľka: Kvinta B
 
 
Mgr. Michal Pančík Pa Učiteľ
Zástupca v triede: III.A
Zástupca v triede: Septima A
 
 
Mgr. Alexandra Pečimonová Pe Triedna učiteľka: Sexta B
 
 
Mgr. Daniela Petríková Pt Učiteľka
Zástupca v triede: Oktáva A
 
 
Mgr. Miroslav Pipíška Pp Triedny učiteľ: Tercia B
 
 
Ing. Daniela Poórová Pr Učiteľka
Zástupca v triede: Tercia A
 
 
Ing. Matej Repčok Re Učiteľ
 
 
Mgr. Barbora Rogasiková Grossmannová Ro Učiteľka
Zástupca v triede: Kvinta B
 
 
Mgr. Katarína Sedmáková Sd Triedna učiteľka: Oktáva B
 
 
Mgr. Bohumila Senderáková Se Učiteľka
 
 
Mgr. Ľubica Silvanová Si Triedna učiteľka: Septima A
 
 
PaedDr. Mária Slavíčková, PhD. Sl Učiteľka
 
 
Mgr. Miroslava Snidová Sn Učiteľka
Foto Mgr. Alena Šištíková Ss Učiteľka
 
 
Mgr. Patrik Špak Sp Učiteľ
Zástupca v triede: Sexta A
 
 
Mgr. Miroslav Štefanov Sf Učiteľ
Foto RNDr. Mária Tisovská Ti Učiteľka
Zástupca v triede: II.A
Zástupca v triede: IV.B
 
 
Mgr. Elena Verešová Ve Triedna učiteľka: Kvinta A
 
 
PaedDr. Zora Zarevúcka Zr Učiteľka

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.07.2018