• Informácie školskej jedálne

    • Ing. Jozef Biznár Súkromná školská jedáleň

     Tomášikova 2, 827 29 Bratislava

     Manažérka jedálne: pani Helena Šichtová

     Info: na tel. č. 43296001,  0915 615 832 aj SMS, glnt.edupage.org/stravovanie,jedálny lístok, odhlásenie stravy/e-mail: h.sichtova@gmail.com

      

     Cena obeda sa od 4. 2. 2019 zvýši o 15 centov na režijné náklady vrátane DPH 20 %, ceny platné

     od 4.2.2019:

     Mladší žiak  /prima – kvarta/                                   1,55 Euro s DPH 20 %

     Starší žiak   /kvinta – oktáva,  1.-4. ročník/           1,65 Euro s DPH 20 %

      

     Výdaj obedov : PO – ŠT  12.00  -  14.30 h,  PIA  12.00  -  13.45 h

     Výdaj stravníci mimo školy od 11.00 – 12.00 h

      

     Možnosť platby:

     Číslo účtu na úhradu stravného VÚB 2461254651/0200  IBAN:  SK44 0200 0000 0024 6125 4651

     Pri úhradách bankovým prevodom je vždy nutné uvádzať variabilný symbol /VS prideľuje systém

     Edupage/ a do správy pre adresáta uviesť meno žiaka a triedu, vaša platba bude správne pridelená.

     Úhrada obedov:   bankový účet   IBAN        SK44 0200 0000 0024 6125 4651

      - trvalým príkazom na úhradu /počet obedov v mesiaci x cena za 1 obed/ v mesiacoch september až jún, alebo bankovým prevodom  splatnosť 5 pracovných dní pred začiatkom mesiaca

     - poštovým peňažným poukazom, ktorý je možné si vyzdvihnúť v kancelárii školskej jedálne

      

     Žiaci majú automaticky objednaný obed A cez systém Edupage, zmena menu /B, C/ a  odhlasovanie

     je možné najneskôr v deň výdaja obeda do 08.00 hod. Odhlásenie a zmeny  je možné vykonať aj prostredníctvom SMS, e-mailom, telefonicky, tablet pred vstupom do jedálne.

     Pri objednávaní obedov je potrebné mať v systéme kredit, nevyčerpaný kredit sa automaticky presúva do nasledujúceho mesiaca,  prípadne školského roka. Za neodhlásený obed sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

     V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom úhrad nás neváhajte kontaktovať.

     V Bratislave 23.01.2019
     Informácia o alergénoch:

     1 - obilniny,  2 - kôrovce,  3 - vajcia,  4 - ryby, 

     5 - arašidy,  6 - sójové zrná, 7 - mlieko,  8 - orechy, 

     9 - zeler,  10 - horčica,  11 - sezamové semienka, 12 - kysličník siričitý a siričitany