• Informácie školskej jedálne

    • Ing. Jozef Biznár Súkromná školská jedáleň
     Tomášikova 2, 827 29 Bratislava

     Manažérka školskej jedálne pani Helena Šichtová

     Kontakty, info:
     tel: 02 4329 6001, 0915 615 832 aj SMS

     e-mail: h.sichtova@gmail.com, biznarj@gmail.com
     www.glnt.edupage.org -> o škole -> rôzne -> informacie-skolskej-jedalne
     (https://glnt.edupage.org/a/informacie-skolskej-jedalne)

     Jedálny lístok:
     www.glnt.edupage.org -> o škole -> rôzne -> jedálny lístok (https://glnt.edupage.org/menu/)
     alebo v aplikácií Edupage

     V letných mesiacoch sa uskutočnila kompletná rekonštrukcia kuchyne, žiaľ rekonštrukcia sa posunula aj do septembra. Keďže už sa finišuje, tešíme sa, že školskom roku 2021 – 2022 začneme variť  ihneď po kolaudácii vo vynovených priestoroch.

     Uhradením stravného je žiak prihlásený na obed. 
     Cena obeda od 1.10. 2021 je  1,92 € vrátane DPH 20 %.

      Výdaj obedov pre žiakov a zamestnancov GLN:

     PO – ŠT  12:15  -  14:30 h
     PIA          12:15  -  13:45 h

     Výdaj obedov stravníkom mimo GLN:

     PO – PIA 11.00  -  12.00 h

     Číslo účtu na úhradu stravného VÚB 2461254651/0200  IBAN:  SK44 0200 0000 0024 6125 4651
     Pri úhradách bankovým prevodom je vždy nutné uvádzať variabilný symbol (VS prideľuje systém Edupage) a do informácie pre príjemcu uviesť meno žiaka a triedu, tak bude vaša platba správne priradená.

     Úhrada obedov:   bankový účet   IBAN        SK44 0200 0000 0024 6125 4651

      - trvalým príkazom na úhradu /počet obedov v mesiaci x cena za 1 obed/ v mesiacoch september až jún, alebo bankovým prevodom  splatnosť 5 pracovných dní pred začiatkom mesiaca

     - poštovým peňažným poukazom, ktorý je možné si vyzdvihnúť v kancelárii školskej jedálne

     Žiaci majú automaticky objednaný obed A cez systém Edupage, zmenu menu (B, C) ako aj odhlásenie je možné najneskôr v deň výdaja obeda do 08.00 hod. Odhlásenie a zmeny  je možné vykonať aj prostredníctvom SMS, e-mailom, telefonicky alebo na tablete pred vstupom do jedálne.

     Pri objednávaní obedov je potrebné mať v systéme kredit, nevyčerpaný kredit sa automaticky presúva do nasledujúceho mesiaca,  prípadne školského roka. Za neodhlásený obed sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

     V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

     V Bratislave 16.09.2021

      

     Dodatok_k_Zmluve_o_zabezpeceni_stravovania_102021.pdf