• MEMORANDUM o spolupráci pri realizovani projektu Podaj notebook ďalej

        je k dispozícií na tomto odkaze: Memorandum.PDF