• Deň otvorených dverí

    •    

     Pozývame

      

     všetkých deviatakov a ich rodičov

     na Deň otvorených dverí

     vo štvrtok 13.2.2020 od 13.00 do 15.00

      

      

     Podrobnosti nájdete tu: DOD_GLN_2020.pdf
      
      
      
      

     DEŇ  OTVORENÝCH  DVERÍ
      


      

     Máte možnosť:

     • oboznámiť sa s podmienkami prijatia na štúdium
     • pozrieť si  cez našu fotogalériu budovu,  aulu, niektoré učebne, telocvičňu, plaváreň, jedáleň
     • pozrieť si prezentáciu o škole, informácie o úspechoch v súťažiach, projektoch a krúžkoch
     • získať do 24 hodín odpovede na všetky otázky, ohľadom štúdia u nás a prijímacích skúšok. Otázky môžete napísať mailom priamo na adresu riaditeľa školy: norbert.kyndl@gln.sk
      
      
      

     Sme gymnázium s:

     • 8-ročnou formou štúdia
     • 4 -ročnou formou štúdia
     • multimediálnymi priestormi
     • vlastnou plavárňou
     • možnosťou e-learningovej výuky
     • možnosťou získať jazykový certifikát DSD II
     • viac ako 98% úspešnosťou prijatia na vysoké školy      

     V rámci školského vzdelávacieho programu vyučujeme u nás tieto vlastné predmety:

     • Spoločenská výchova – s možnosťou absolvovať tanečný kurz – Svetový tanečný program
     • Plávanie – s možnosťou získať preukaz plaveckého záchranara
     • Zdravotná výchova – s možnosťou absolvovať kurz prvej pomoci