• Cenník prenájmu

    • GYMNÁZIUM   Ladislava   Novomeského Tomášikova 2, 827 29  Bratislava

      

     CENNÍK

      

     1.

     Prenájom telocvične (rozmery: 32m x 12m) - v cene je zahrnutá aj jedna šatňa.

     0,094 €/m2/h 

     36 €/h

     2.

     Prenájom bazéna (rozmery: 25m x 6m), v cene je aj  šatňa, (max. 20 osôb) veková kategória od 10 rokov

     0,28 €/m2/h

     41 €/h

     3.

     Prenájom ihriska s prírodným trávnikom (rozmery: 42m x 80m)  (bez šatne)

     0,003 €/m2/h

     10 €/h

     4.

     Prenájom multifunkčného ihriska- bez šatne (rozmery: 42 x 21 m) (max. 50 osôb)

     0,014 €/m2/h

     12 €/h

     5.

     Prenájom multifunkčného ihriska so šatňou (rozmery: 42 x 21 m)

     0,023 €/m2/h

     20 €/h

     6.

     Prenájom učebne (rozmery: 9m x 6m)

     0,24 €/m2/h

     13 €/h

     7.

     Prenájom šatní (rozmery: 6m x 5m)

     0,27 €/m2/h

     8 €/h

     8.

     Aula (rozmery: 30m x 20m)

     0,058 €/m2/h

     35 €/h

     10.

     Aula (rozmery: 30m x 20m) s technikou

     0,075 €/m2/h

     45 €/h

      

      

      

     Cenník je platný od 1. 6. 2019

     1. Ceny sú kalkulované na pracovné dni, v čase prevádzky školy. V prípade záujmu o prenájom v sobotu, nedeľu, alebo dni štátneho sviatku, je potrebné požiadať o samostatnú kalkuláciu, kde budú zohľadnené zákonom stanovené vyššie mzdové nálady pracovníkov.

     2. Pre firemné podujatia a podujatia s účasťou veľkého počtu verejnosti je potrebné požiadať o samostatnú kalkuláciu.

     3. Cena za používanie prenajatých priestorov je určená v zmysle § 33 zákona č. 222/2004 o DPH v znení zmien a doplnkov od dane oslobodená. Nie sme platcami DPH.

     4. Ceny podliehajú každoročnej valorizácii.

     5. Týmto cenníkom stráca platnosť cenník zo dňa  1. 9. 2017.

      

      

     Schválil:       Ing. Norbert Kyndl

                                    riaditeľ