• FinQ

    • Sme súčasťou nového unikátneho vzdelávacieho programu!

     Naša škola je jednou z 25 vybraných škôl z celého Slovenska, ktorá bude svojich žiakov podporovať v rozvoji finančnej kultúry. Program FinQ, ako prvý na Slovensku, prináša komplexný prístup k finančnému vzdelávaniu a poskytuje materiály s metódou akčného prístupu k finančnému vzdelávaniu na školách. Jeho cieľom je, aby žiaci dokázali:

     • pochopiť potrebu a kontext finančného vzdelávania,
     • zaujať stanovisko k reálnym situáciám spojeným s finančnou kultúrou,
     • správne sa rozhodovať v danej oblasti.

     Veríme, že vďaka programu FinQ budú naši žiaci v budúcnosti finančne zdatní a budú sa tak vedieť zodpovedne správať voči sebe a svojmu okoliu a aktívne sa zapájať do ekonomického a spoločenského života.