• Informácie o škole

    •  

     TOP 10 GLN     


      

     zdravá škola

      

     úspešnosť žiakov pri prijímacích skúškach z matematiky na VŠ

      

     efektívna vzájomná komunikácia

      

     medzinárodné projekty, vysoká úroveň vzdelávania v cudzích jazykoch

     nadštandardné vybavenie výpočtovou technikou

      

     snaha o vytváranie dobrých vzťahov

      

     starostlivosť o životné prostredie

      

     predlekárska prvá pomoc a onkologická výchova

     podpora talentov a rozvoj umeleckých schopností

     športom ku zdraviu ( alebo trvalej invalidite?)