• Pomoc 2% pre GLN

    •  

     Vážení  priatelia školy, pomôžte aj Vy

     nasmerovať 2 % daní na naše partnerské

     Občianske združenie IMA

     dovoľte  poďakovať sa Vám aj touto cestou za Vašu doterajšiu všestrannú podporu našej školy a jej aktivít. I vďaka Vášmu ústretovému postoju sa nám – Gymnáziu L. Novomeského na Tomášikovej ulici v Bratislave stále darí pripravovať pre našich žiakov kvalitné podmienky a prostredie na vzdelávanie, záujmovú činnosť a úspešnú prípravu do života. 

     Vedenie školy, Rodičovská rada a Správna rada OZ IMA  neustále hľadajú možnosti pomoci škole a toto je jedna z možností, ako pomôcť.

     Zákon o daniach z príjmov umožňuje občanom Slovenskej republiky i v tomto roku rozhodnúť o 2 %  zo zaplatenej dane na verejnoprospešný účel.

           Medzi tými, ktorí splnili všetky podmienky prijímateľa dvoch percent dane, je i Občianske združenie IMA - dlhoročný partner všetkých študentských aktivít Gymnázia Ladislava Novomeského na Tomášikovej ulici v Bratislave.

      

     Občianske združenie
     Ideálna mládežnícka aktivita,
     IČO:  30778221,
      sídlo: Račianska 66, Bratislava 831 02

      

      

     Pomoc touto formou by sme privítali i od priateľov školy z okruhu Vašich známych, rodinných príslušníkov alebo vo Vašom zamestnaní. 

     UPOZORŇUJEME, že ak navštívite webstránku  občianskeho združenia IMA, zistíte  odlišnosť súčasného  sídla a adresy organizácie vo formulároch na poukázanie 2 % . Všetko je však v poriadku. V čase notárskej registrácie na 2 % (X/2019) malo združenie ešte sídlo na Račianskej 66, preto ho musíme vo formulároch aj daňových priznaniach uvádzať vo forme, v akej je v notárskej zápisnici (Račianska 66). Zmena bude až pri registrácii 2 % na ďalší rok.

     Za porozumenie v mene žiakov i učiteľov Gymnázia L. Novomeského na Tomášikovej ulici v Bratislave veľmi pekne ďakujeme a veríme, že keď budete môcť, tak sa rozhodnete pre nás a pomôžete našej škole.

     Norbert Kyndl