• Pomoc 2% pre GLN

    • Vážení  naši rodičia a priatelia školy, 

     pomôžte aj Vy nasmerovať 2% daní na naše partnerské

     Občianske združenie IMA

     dovoľte  poďakovať sa Vám aj touto cestou za Vašu doterajšiu všestrannú podporu našej školy a jej aktivít. I vďaka Vášmu ústretovému postoju sa nám – Gymnáziu L. Novomeského na Tomášikovej ulici v Bratislave stále darí pripravovať pre našich žiakov kvalitné podmienky a prostredie na vzdelávanie, záujmovú činnosť a úspešnú prípravu do života. 

     Vedenie školy, Rodičovská rada a správna rada OZ IMA  neustále hľadajú možnosti pomoci škole a toto je jedna z možností ako pomôcť.

     Zákon o daniach z príjmov umožňuje občanom Slovenskej republiky i v tomto roku rozhodnúť o 2 %  zo zaplatenej dane na verejnoprospešný účel.

           Medzi tými, ktorí splnili všetky podmienky prijímateľa dvoch percent dane, je i Občianske združenie IMA -   dlhoročný partner všetkých študentských aktivít Gymnázia Ladislava .Novomeského na Tomášikovej ulici. v Bratislave

     Občianske združenie

     Ideálna mládežnícka aktivita,

     IČO:  30778221,

      sídlo: Borekova 52, 821 06 Bratislava

     Pomoc touto formou by sme privítali i od priateľov školy z okruhu Vašich známych, rodinných príslušníkov alebo vo Vašom zamestnaní. 

     Za porozumenie, v mene žiakov i učiteľov Gymnázia L. Novomeského na Tomášikovej ulici v Bratislave, veľmi pekne ďakujeme a veríme, že keď budete môcť, tak sa rozhodnete pre nás a pomôžete našej škole.

     Norbert Kyndl