• Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value.
    • Albert Einstein
    • Love all, trust a few, do wrong to none.
    • William Shakespear
    • The only person who is educated is the one who has learned how to learn and change.
    • Carl Rogers
    •                 Fenomény sveta

    • Zmeňte klasické vyučovanie na zážitok z poznávania a hľadania odpovedí

     https://www.fenomenysveta.sk/expedicie

     Vyhrajte hodnotné ceny pre seba a 10 000,- EUR pre svoju školu. Oslovte aj svojich spolužiakov tried prima, sekunda, tercia, kvarta. Čím viac sa vás zapojí, tým väčšia šanca na výhru.

     Súťažte v kategóriách: 

     VODA, SLNKO, VZDUCH, KULTÚRA, KOMUNIKÁCIA, PENIAZE

     POZOR!  Pri registrácii zadávajte mail na učiteľa:  katarina.sedmakova@gln.sk

      

     ĎAKUJEME ZA PODPORU A DRŽÍME PALCE!