ELearning Novinky Informácie o škole Rozvrhy a suplovanie Kontakt Virtuálna prehliadka školy Prijímacie konanie
 

Navigácia

 

INFORMÁCIE

O  PRIEBEHU  PRIJÍMACIEHO KONANIA

 

 

Dňom 10.5.2018 registrujeme nasledovný záujem o štúdium na Gymnáziu L. Novomeského:

 

osemročné štúdium 1. termín - 165 uchádzačov

osemročné štúdium 2. termín -135 uchádzačov

možnosť prijatia 26 žiakov

 

 

štvorročné štúdium 1. termín - 50 uchádzačov

štvorročné štúdium 2. termín - 48 uchádzačov

prijatí bez prijímacej skúšky - 7 žiakov

ešte možnosť prijatia 23 žiakov

 

 

 

Podmienky prijímania žiakov do 1. ročníka štvorročného štúdia v školskom roku 2018/2019: 

Kriteria_4-rocne_2018-2019.pdf

 

Podmienky prijímania žiakov do 1. ročníka osemročného štúdia v školskom roku 2018/2019: 

Kriteria_8-rocne_2018-2019.pdf