ELearning Novinky Informácie o škole Rozvrhy a suplovanie Kontakt Virtuálna prehliadka školy
 

Navigácia

 

INFORMÁCIE

O  PRIEBEHU  PRIJÍMACIEHO KONANIA

 

Podmienky prijímania žiakov do 1. ročníka štvorročného štúdia v školskom roku 2018/2019: 

 

 

Podmienky prijímania žiakov do 1. ročníka osemročného štúdia v školskom roku 2018/2019: