ELearning Novinky Informácie o škole Rozvrhy a suplovanie Kontakt Virtuálna prehliadka školy Prijímacie konanie
 

Navigácia

GYMNÁZIUM   Ladislava   Novomeského Tomášikova 2, 827 29  Bratislava

 

                                                                     CENNÍK

 

 

 

1.

Prenájom telocvične

35 €/h

2.

Prenájom bazéna do 12 osôb

38 €/h

3.

Prenájom bazéna nad 12 osôb (max. 24 osôb )

42 €/h

4.

Prenájom ihriska (bez šatne)

10 €/h

5.

Prenájom ihriska so šatňou

20 €/h

6.

Prenájom ihriska na firemné podujatia (služba , energie)

45 €/h

7.

Prenájom učebne

13 €/h

8.

Prenájom šatní

8 €/h

9.

Aula

35 €/h

9.

Aula s technikou

40 €/h

 

 

Cenník je platný od 1. 9. 2017

 

1. Cena za používanie prenajatých priestorov je určená v zmysle § 33 zákona č. 222/2004 o DPH v znení zmien a doplnkov od dane oslobodená. Nie sme platcami DPH.

2. Týmto cenníkom stráca platnosť cenník zo dňa  1. 9. 2015.

 

 

Vypracoval: Mgr. Miroslav  Štefanov

                         zástupca riaditeľa

 

Schválil:       Ing. Norbert Kyndl

                               riaditeľ