• Zelená Tomašička

    • Zelená TomášičkaJ

     Našej škole GLN nechýba takmer nič,

     Zišlo by sa kvetov viacej no netreba žiaden gýč.

      

     Keď vykukneš z okna von,

     Zbadáš nejeden veľký strom,

     tých mu máme viac než dosť,

     Vyrastajú pre radosť.

      

     Topoľ, smrek aj jedľa,

     Rastú tu hneď vedľa.

     Stará sa o ne každý rád

     Už tu máme pekný sad.

      

     A my dobrí Darebáci

     Chceme kvety  v kvetináči,

     V strede každej parapety

     Kvitnúť by mohli malé kvety.

      

     Biela, modrá, červená,

     Kaktus, fialka, orchidea,

     Zasaďme si zopár kvetov,

     Buďme happy s parapetou.

      

     Tak nebuďme leniví,

     Chyťme trochu zeminy.

     A tešme sa spolu s ňou,

     S profesorkou Gaálovou!

     Natália Petrová 1.B


      

     Mestečko Malfória

     Kedysi dávno bolo mestečko Malfória. V tomto mestečku žili iba samí zlí a neporiadni ľudia. Malfória vyzerala ako smetisko. Napríklad ľudia dopili fľašu, moc sa ňou nezaoberali a hodili ju na zem. Ľudí vôbec netrápilo, ako to v ich meste vyzerá. V každej rodine boli aspoň dve autá, ak nie viac. Skoro nikoho by ste nevideli na ceste ísť pešo, iba samé autá. Ľudí ani trochu nenapadlo, že tak vznikajú kyslé dažde, ktoré možno v budúcnosti spôsobia zánik tohto mesta. Takisto tam bolo veľmi veľa tovární a tie tiež spôsobovali kyslé dažde. Ľudia sa čudovali, prečo im padá omietka, ničia sa fasády, či dokonca aj samotné domy. V mestečku veľmi radi písali rôzne príbehy či básne, a to na papieri. No a ako už viete, papier je zo stromov. A tak museli obyvatelia Malfórie píliť stromy. Neuvedomovali si však, aké napáchali škody. Mnohým zvieratám zničili domov, potravu, či úkryt. A to ešte až tak nevadilo, aj keď to je strašné, ale hlavne pomaly dochádzal kyslík. A čím viac ľudia písali, tým mali menej kyslíka. A takto to trvalo roky, až kým...

     Jedného slnečného dňa si skrátil cestu cez mesto Malfória pán Paľo, ktorý pracoval ako ekológ v meste Chráňmeživotnéprostredie a v tomto meste aj býval. „Fúha, to je ale neporiadok!“ vykríkol. „Toto sa ihneď musí zmeniť. Idem nahlásiť do rozhlasu, nech všetci, čo chcú chrániť životné prostredie, prídu pomôcť upratať toto mesto!“ Ľudia z Malfórie si až teraz uvedomili, aké to hrozné škody porobili. A tak za štyri dni ťažkej práce sa podarilo obyvateľom tohto mesta, pánovi Paľovi a ešte nejakým dobrovoľníkom upratať toto mesto.

     Michaela Šenková, Sekunda A


     Zelená škola

     Ako každý rok, na našej škole prebehla environmentálna súťaž, v ktorej, triedy bojujú o 3 dni, ktoré môžu využiť na výlet a spestriť si tým život študenta. Žiaci na našej škole sa zo všetkých svojich síl snažia obhájiť titul našej školy- Zelená škola. Veľké nadšenie a iskru v nás vedia vzbudiť hlavne naši profesori. Priniesli sme dotazník, v ktorom sme sa pýtali, ako ste spokojní so zeleňou na našej škole. Vaše odpovede boli pozitívne, ale uvítali by ste viac zelene v triedach, ako aj na chodbách. Veď kyslík je životne dôležitý pre každého z nás a prostredie, v ktorom sa zdržiavame, si chceme čo najviac spestriť a spríjemniť. Aj preto k environmentálnej súťaži patrí jedna z aktivít, akou je sadenie stromčeka v areáli školy. Samozrejme zúčastniť sa dá v mnohých iných aktivitách, ako je upratovanie školy, zber papiera a monočlánkov, ktoré prebiehajú v dvoch cykloch, pri ktorých každý rád pomôže s vážením papiera a naši chlapci prejavia vždy ochotu pomôcť naložiť papier do zberných nádob. V areáli našej školy sa nám podarilo vytvoriť aj náučný chodník, pri ktorom nám pomáhali atlasy. Keď sa nám podarilo určiť stromy, ostalo nám ešte umiestniť na ne v celom našom areáli kartičky s ich názvom. Nakoniec sme ešte zrátali listnaté a ihličnaté stromy v celom našom areáli, čo nám dalo o niečo viac námahy, no pohybovať sa medzi toľkými stromami nám nakoniec vyčarilo úsmevy na tvárach. Odmenou v tejto súťaži pre nás nie sú iba tieto 3 dni, ale aj zážitky pri spoločne strávených chvíľach, ktoré tieto aktivity prinášajú, ako aj hrdosť na prostredie okolo nás sfarbené do zelena. 

     Miroslava Nemčeková, I.B


     Zeleň na škole

     Zeleň nás obklopuje všade okolo nás. Je dôležitá kvôli zdroju nášho života- kyslíka, ale aj z hľadiska estetiky, veď pekná kvetinka či strom naozaj dokážu zázraky. Naša škola si právom nesie titul „Zelená škola“, na ktorý sme hrdí a snažíme sa ho čo najlepšie obhajovať. Za tento titul bojujeme zberom papiera a použitých monočlánkov, upratovaním školského areálu, sadením stromčekov a ešte mnohými aktivitami. Najkrajšie je aj tak vždy to, keď do nášho tomášičkárskeho vienka privítame nový stromček. O pár rokov sa z toho malého stromčeka stane veľký strom a my budeme s hrdosťou spomínať na časy, keď sme aj my prispeli k rozširovaniu zelene na našej škole. Samozrejme so stromami súvisela aj naša ďalšia aktivita. Naposledy sme na školskom dvore určovali druhy stromov a tak sme vytvorili náučný chodník. Na každom strome je pripevnená kartička označujúca slovenský i latinský názov stromu. Keď prejdete náučným chodníkom, zistíte, že v exteriéri školy máme aj také krásne stromy ako jasene štíhle alebo javory mliečne. A my sme zistili aj to, že pri určovaní stromov sa dá úžasne zabaviť a posilniť tak náš triedny kolektív. Bol to super zážitok. Keďže ale chceme našu zeleň na škole rozšíriť, aby naša škola vyzerala naozaj pekne, opýtali sme sa našich žiakov, čo by zmenili v exteriéri ale aj interiéri školy. Dali sme im dotazníky, ktoré ochotne vyplnili. Odpovede boli viac než potešujúce. Naši žiaci by boli za rozšírenie zelene na našej Tomášičke. Väčšina z nich by si prijalo viac rastlín v interiéri školy v triedach a na chodbách. Mnohí by si želali ešte viac stromov na školskom dvore a uvítali by aj farebnejšie rastlinky napr. sezónne kvetiny ako sú tulipány, ruže či narcisy. Už len záujem o vylepšenie školy zeleňou je veľmi dobrý a mali by sme sa snažiť o uskutočnenie týchto nápadov. My len dúfame, že sa nám bude dariť. Veď všetci dobre vieme, že bez rastlín by sme tu neboli.. .

     Simona Juríková, I.B


     Báseň pre budúceho vnúčika

      

      

     Slnko za černastou clonou,

     Popolček na strechách domov,

     Kyslý dážď kropí ulice,

     Toxínov plné police.

      

     Džemy a krémy s éčkami,

     Zlatý vek je už za nami.

     Kde je ten lekvár od mamy,

     Vzduch čerstvou vôňou pretkaný,

     Kde krištáľová studnička,

     Nie iba v plastoch vodička.

      

     Poďme zas všetci zdravo žiť,

     Kus lesa spolu obnoviť,

     Odpad vždy pekne vytriediť,

     Rajčinu toľko nehnojiť.

      

     Konečne menej konzumu,

     A o to viacej rozumu,

     Vnúčik raz bude spomínať,

     Jak múdra bola stará mať.

     Lenka Hapáková, 2.B