• Dni Zeme

    • Aktivity kolégia Zelenej školy pri príležitosti

     Dní Zeme.

     1. Sadenie stromčekov

     V ránci environmentálnej súťaže „ Škola je tiež naše životné prostredie“ sadíme stromčeky na našej škole
     už od roku 2000.Máme tradíciu, že každá nová trieda zasadí v areáli školy stromček o ktorý sa stará.Súťaž pokračuje aj v tomto školskom roku a v dňoch 22. -24. apríla zasadíme štyri nové stromčeky.

     2. Zber monočlánkov

     V rámci environmentálnej súťaže dňa 30. apríla 2010 sa uskutoční v respíriu školy zber pužitých monočlánkov.Zberný kontajner bude pristavený za vrátnicou v čase od 7,20- do 9,30 hod.Body za zber sa Vám započítavajú do súťaže.Príďte podporiť aj Vy svoju triedu,svoju školu.

     3. Zber papiera

     Dňa 24. marca 2010 sme uskutočnili zber starého papiera.Zberu sa zúčastnili všetky triedy školy.Spolu sme vyzbierali 9466 kg papiera.Body za zber sa započítali do environmentálnej súťaže.

     4. Sadenie kvetov

     V dňoch Zeme v termíne od 19. – do 24. apríla 2010
     máme v pláne vysadiť kvety a lokalizovať ich na chodbách školy, v snahe skrášliť interier školy.Materiál na vysádzanie kvetov nám poskytlo vedenie školy.

     Školský metodik environmentálnej výchovy Mgr. E. Gaálová