• Audit Zelené obstarávanie

    •  

      

     ENVIRONMENTÁLNY AUDIT
     OBSTARÁVANIE, HOSPODÁRENIE A STRAVOVANIE
                    
                    
     Povinné indikátory Jesenný (vstupný) audit ku dňu: Jarný (monitorovací) audit ku dňu:  Záverečný (hodnotiaci) audit ku dňu: Pozn.
       XI.10 III.10  
     Je vypracovaný zoznam kategórií nakupovaných výrobkov (kancelárske potreby, spotrebiče, potraviny, čistiace prostriedky a pod.), informácia o dodávateľovi (lokálny, slovenský, zahraničný, certifikovaný), charakteristika materiálu (vrátane druhu a množstva obalov), produktu a účel jeho použitia, pomer druhov s environmentálnymi certifikátmi : bez certifikátov? Áno alebo nie? nie nie    
     Pomocná tabuľka Zob1              
     Kategórie obstarávaných tovarov koľko % z ks (resp. porovnateľných jednotiek) nakupovaného tovaru pochádza priamo od výrobcu koľko % z ks (resp. porovnateľných jednotiek) nakupovaného tovaru bolo vyrobených v regióne/na Slovensku koľko % z ks (resp. porovnateľných jednotiek) nakupovaného tovaru bolo s environmentálnym certifikátom
     kancelárske potreby 40% 100% 60%
     potraviny pre školskú kuchyňu v osobnom vlastníctve    
     potraviny pre školské podujatia 100% 100% 20%
     čistiace prostriedky 100% 100% 80%
     spotrebiče      
     pomôcky      
     iné: ..................................................................      
     iné: ..................................................................      
     Pomocná tabuľka Zob2              
     Vynaložené finančné náklady spolu za obstarávané tovary v € za všetky nákupy / v € za nákupy tovarov s environmentálnym certifikátom
      za sledované obdobie 9/2008 - 6/2009: 4 260    /    2756
      za sledované obdobie 9/2009 - 6/2010: 5 975       /    3 670
      za sledované obdobie 9/2010 - 6/2011:  
                    
     Pomocná tabuľka Zob3              
     POMOCNÉ INDIKÁTORY Jesenný (vstupný) audit ku dňu: Jarný (monitor.) audit ku dňu: Záverečný (hodnotiaci) audit ku dňu:
     ZELENÉ OBSTARÁVANIE XI.10 III.10  
     Existuje vnútorný školský predpis + zaužívaná prax uprednostňovania nákupov tovaru... áno áno  
     ... z miestnych zdrojov (lokálna výroba, slovenská produkcia)? Áno alebo nie? áno áno  
     ... s environmentálnym certifikátom (EVP, BIO, FSC a p. - viď vysvetlivky)? Áno alebo nie? áno áno  
     ... od miestnych výrobcov (čo najbližšie k zdroju) a obchodníkov (slovenské firmy)? Áno alebo nie? áno áno  
     ... vo veľkoobjemových ekonomických baleniach, príp. bez obalov? Áno alebo nie? áno áno  
            
     Nakupuje škola do školskej jedálne biopotraviny (ovocie, zelenina, pečivo, mäso a pod.)? Áno alebo nie? áno áno  
     Nakupuje škola do školského bufetu biopotraviny? Áno alebo nie? áno áno  
     Majú strávníci v školskej jedálni každodenne možnosť výberu aj vegetariánskej stravy? Áno alebo nie? áno áno  
     Nenachádzajú sa na pôde školy automaty akéhokoľvek druhu? Áno alebo nie? Ak áno, napíšte aké: ........................... nie nie  
     Odmieta škola otvorene podporu a realizáciu spotrebiteľských súťaží? Áno alebo nie? áno áno  
     Uprednostňuje škola pri údržbe, opravách a rekonštrukciách prírodné materiály (drevo, sklo, prírodné linoleum,...) a certifikované výrobky (EVP, FSC ap.), nepoškodzujúce životné prostredie? Áno alebo nie? áno áno  
     Používajú sa v záhrade a pri starostlivosti o interiérovú zeleň iba organické a prírodné hnojivá a biologická ochrana rastlín (tj. žiadne syntetické pesticídy)? Áno alebo nie? áno áno  
     Existuje vnútorný školský predpis + zaužívaná prax na minimalizáciu potreby upratovania a pre environmentálne čistenie školských budov a areálu školy ... nie nie  
     ... inštalácia roštov, rohoží pred vstupmi do školských budov? Áno alebo nie? áno áno  
     ... zákaz nosenia topánok s čiernou podrážkou? Áno alebo nie? nie nie  
     ... povinné prezúvanie? Áno alebo nie? áno áno  
     ... používanie prírode priateľskejších certifikovaných čistiacich prostriedkov? Áno alebo nie? áno áno  
     ... zaškolený upratovací personál v oblasti environmentálneho čistenia? Áno alebo nie? áno áno  
     ... používanie prípravkov s obsahomchlóru a bielidiel iba v nevyhnutných prípadoch vyžadovaných hygienickými predpismi? Áno alebo nie? áno áno  
            
     Ďalšie identifikované indikátory: